diumenge, 25 de juliol del 2010

Els vehicles de Can Olivet de Banyoles (Pla de L'Estany): autocars i camions matriculats a Girona durant els anys 1950 (II)

En aquest article exposarem més vehicles de Can Olivet, de Banyoles, en el període que compren els anys 1940 i 1950:11) TAXI CITROËN TURISME amb matrícula GI-4767.
Places: 7
Aquest taxi fou comprat l'any 1956 al senyor Domingo Pagès i Coll, amb adreça al carrer Cort Reial de la ciutat de Girona. Fou venut l'any 1961.
D'aquest vehicle se'n conserva la targeta de transport de taxi del 1957, i el justificant del pagament de l'impost de circulació de vehicles del 1956:

img280

img28112) AUTOCAR REO petit, amb matrícula GI-5056
HP: 19
Carrosseria: Josep Vert i Planas, de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Aquest autocar fou matriculat l'any 1933, i inscrit a nom d'en Josep Brugués i Brandia, amb adreça al carrer França de Besalú. Fou venut l'any 1940 al senyor Josep Onna, de Calella (Maresme), fundador de l'empresa AUTOCARS CALELLA. Aquest Reo fou transformat en un camió.

Dues fotografies d'aquest Reo. La primera fotografia presa l'any 1933 davant del Parc Siqués de Besalú; la segona fotografia presa davant de l'església de Sant Cristòfol de Banyoles:

img285

img286

En quant a la documentació administrativa que es conserva, hi ha una targeta de transport de l'any 1940 i el justificant del pagament de l'impost de circulació d'aquell any:

img283

img284

img28213) AUTOCAR REO DE LA CUA amb matrícula GI-5781.
Places: 33
Carrosseries: Pujol-Beulas d'Arbúcies (La Selva).
Aquest autocar fou comprat l'any 1935 i inscrit a nom d'en Josep Brugués i Brandia, de Besalú. Fou venut a Autocars de la línia de Rubí, a Barcelona, per 62.000 pessetes.
Aquest Reo fou amagat durant la guerra civil del 1936-1939 a Can Marcos de Besalú. A començament de l'any 1939, amb la retirada de l'exèrcit de la República espanyola fou requisit i va creuar la frontera pel pas de La Jonquera-El Pertús. Va poder ser recuperat a Hondarribia.

La primera foto d'aquest Reo, presa l'any 1935 a Besalú, correspon a la carrosseria original d'en Pujol-Beulas, quan fou estrenat. La segona foto de l'any 1940, presa també a Besalú, hi ha el Reo restaurat pel carrosser Beulas dels danys causats pel requisament l'any 1939:

img287

img28814) AUTOCAR MORRIS amb matrícula GI-6093.
Aquest autocar fou comprat al senyor Francisco Moré (Autocars Miami) de Tossa de Mar (La Selva). Fou desballestat a Besalú.

La única fotografia que es conserva d'aquest autocar Morris, presa a Can Olivet, de Besalú:

img28915) CHEVROLET amb matrícula GI-6585.
HP: 16
Titular: Sr. Josep Brugués i Brandia, amb adreça al carrer Generalísimo 4, de Besalú.
D'aquest vehicle únicament es conserva el justificant de pagament de l'impost de circulació de l'any 1942:

img290

img29116) CAMIÓ CHEVROLET amb matrícula GI-6596.
Motor número 156.311
Pneumàtics: 32 x 6
Camió matriculat l'any 1941, i titularitat del senyor Josep Brugués i Brandia, amb adreça al carrer Generalísimo 4, de Besalú. Aquest camió fou comprat per a transportar comestibles i bocois de vi de l'Alt Empordà.

Fotografia del camió Chevrolet carregat de bocois, amb en Joan Brugués i Prat, presa a Besalú l'any 1943:

img297

La documentació administrativa que es conserva és la targeta de subministrament de pneumàtics, i els justificants del pagament de l'impost de circulació de vehicles dels anys 1942 i 1943:

img295

img294

img296

img293

img29217) CAMIÓ LANCIA amb matrícula GI-6597.
HP: 21
Fou comprat l'any 1942 al senyor José Agustí Trilla, mantenint-se el titular i domiciliant-lo en el carrer Generalísimo 4, de Besalú. Anys més tard, fou venut a l'empresa ANÓNIMA DE TRANSPORTES d'Olot (Garrotxa).

Fotografia d'aquest bonic camió Lancia presa l'any 1943 a Besalú. A la dreta hi ha en Joan Brugués i Prat. Aquest camió fou carrossat per en Tena, de Vic (Osona).

img313

Justificants de pagament de l'impost de circulació de vehicles dels anys 1942 i 1943:

img298

img299

img30018) COTXE CITROËN TAXI amb matrícula GI-6611.
HP: 11
Aquest taxi era inscrit a favor d'en Francisco Cros i Llongarriu. Els anys 1942 i 1943 era domiciliat al carrer Generalisimo 4 de Besalú; l'any 1944 fou domiciliat al carrer General Mola també de Besalú.

Justificants de pagament de l'impost de circulació de vehicles dels anys 1942, 1943 i 1944:

img314

img315

img318

img319

img316

img31719) AUTOCAR CHEVROLET amb matrícula GI-6986.
Motor Perkins
HP:21
Places: 27-31.
Aquest autocar tingués dues carrosseries; la segona fou construïda per CARROSSERIES GERMANS TEIXIDOR, de Banyoles.
Fou comprat l'any 1945 i inscrit a favor del senyor Josep Brugués i Brandia, amb adreça al carrer Generalísimo 4, de Besalú; l'any 1960 aquest vehicle fou transferit al senyor Agustí Brugués i Olivet. Fou venut el 12 d'agost de 1965 al senyor Salvador Camps i Renart, de Tordera (Maresme) per 250.000 pessetes. La primera carrosseria es vengué a en Garriga, de Cànoves (Vallès Oriental).
L'any 1957 aquest autocar estava domiciliat a la plaça Màrtirs, de Tortellà (Garrotxa).

Tres fotografies d'aquest autocar amb les dues versions de la primera carrosseria; en aquesta primera fotografia s'estava reparant una pana al santuari de La Salut:

img333

img331

img332

Tres fotografies de la segona carrosseria d'aquest autocar, amb dues versions:

img334

img336

img335

En quant a la documentació administrativa, hi ha la targeta de l'any 1947 que l'autoritzava per a fires i mercats, la targeta de transports regulars de l'any 1960, la targeta d'aprovisionament de benzina i el justificant del pagament de l'impost de circulació de vehicles de l'any 1950:

img325

img324

img322

img323

img326

img328

img327

img32920) CAMIÓ CHEVROLET amb matrícula GI-7124.
Motor: t-3173509.
HP: 3
TM: 3
Titular: en Josep Brugués i Brandia, del carrer Generalísimo 4, de Tortellà. Fou venut l'any 1946 a l'empresa ROMAGOSA & Cia, de Barcelona.
D'aquest vehicle solament es conserva la patent nacional de circulació d'automòbils:

img337

diumenge, 11 de juliol del 2010

Els vehicles de Can Olivet de Banyoles (Pla de L'Estany): primers autocars amb matrícula de Girona (I).

En Martí de Riquer explicava que havia pogut escriure el llibre "Quinze generacions d'una família catalana" l'any 1999 mercès a que llurs avantpassats tenien la passió de col·leccionar-ho i conservar-ho absolutament tot: des de les escriptures i títols de propietat de les finques fins als bitllets de tren o els programes d'òpera. Tots aquests documents il·lustraven els gustos, afeccions i tarannà de l'època que li havia tocat de viure a la respectiva generació. Gràcies a aquests records, en Martí de Riquer havia pogut escriure aquest llibre d'un notable interès perquè constitueix el fidel reflex de l'evolució dels costums i mentalitat a Catalunya al llarg dels anys.

Aquesta mateixa passió per a conservar-ho tot la té el senyor Joan Brugués i Prat, de Banyoles. Entre les nombroses col·leccions del senyor Brugués hi ha la recuperació pacient, metòdica i ordenada de tots els vehicles que han integrat l'empresa OLIVET de Banyoles: des del primer autocar Ford amb carrosseria de fusta comprat l'any 1923 fins als moderns autocars carrossats per Beulas, Irizar i Setra. Ha estat una tasca molt meritòria atès que la informació recopilada de cada vehicle és molt completa i precisa, abastant el model, motor, carrosser, venedor i altres dades d'interès.

No hi ha cap dubte que aquesta documentació recollida pel senyor Joan Brugués constitueix una font informativa de primer ordre que explica la història del transport a Catalunya. El contingut i difusió d'aquest importantíssim arxiu exigeix la redacció espaiada de diversos articles que es publicaran successivament.

Especialment remarcable és la documentació administrativa que conserva el senyor Brugués: el títol de propietat lliurat per negociat de Tràfic, els justificants dels pagaments dels impostos, els llibres amb els registres d'entrades i sortides a l'estranger, els cupons de benzina o les diverses targetes de transports.

Solament em resta d'agrair al senyor Manel Mir, de Ripoll, que em presentés a seu amic Joan Brugués, així com l'extraordinària amabilitat, dedicació i temps esmerçat pel senyor Brugués explicant-me la història de la seva empresa i autoritzant-me a difondre llur arxiu en aquest bloc.

En aquest primer article abordarem els primers autocars i camions matriculats a Girona, en el període comprés entre l'any 1923, amb l'adquisició del primer autocar Ford, fins als anys 1950 on es continua amb la lenta represa i la superació dels estralls de la guerra civil del 1936-1939.1) FORD OMNIBÚS amb matrícula GI-649.
Motor núm. 6.394.457.
HP: 20
Places: 9+2+3
Pneumàtics: 760 x 90 - 865 x 90
Carrosseria: xassís Ford amb una carrosseria de fusta.
Color del vehicle: vermell.
Data de matriculació: 22 de febrer de 1923.
Titular: Sr. Josep Brugués i Brandia, de Besalú.
Anècdotes: aquest Ford l'any 1928 era domiciliat al carrer França de Tortellà.

Malauradament, no es conserven pas fotografies d'aquest primer autocar. També es desconeix quan fou venut, donat de baixa o si fou requisat durant la Guerra civil dels anys 1936-1939. La documentació administrativa que es conserva és el permís de circulació, nota descriptiva i el justificant de pagament de l'impost de circulació de vehicles:

img188

img189

img190

img191

img192

img1932) AUTOBÚS LANCIA amb matrícula GI-1612.
Motor: 16.344
HP: 30/40
Carrosseria: Ayats
Model: Pullman
Color del vehicle: vermell i negre.
Comprat l'any 1930 a Can Fis del carrer Mallorca 237 de Barcelona.
Titular: Sr. Josep Brugués i Brandia amb adreça al carrer Empalme 4 de Besalú.

Fotografies de dos autocars Lancia d'OLIVET: l'autocar de l'esquerra tenia matrícula B-2122, i l'autocar de la dreta tenia la matrícula GI-1612:

img203

D'esquerra a dret hi ha en Lauro, xòfer, en Josep Brugués i Brandia, l'avi Pep, i dues nebodes de Can Quimet (Teixidor i Brugués).

La documentació administrativa que és conserva és el permís de circulació, el llibre amb el registre d'entrades i sortides a l'estranger lliurat durant la Segona República Espanyola (1931-1939), l'autorització de sortida del vehicle pel pas fronterer de La Jonquera, i el justificant del pagament de l'impost de circulació de vehicles:

img194

img196

img197

img198

img195

img199

img200

img201

img2023) TURISME CHEVROLET amb matrícula GI-2092.
HP: 16
Carrosseries: aquest vehicle tingué 3 carrosseries des de l'any 1926 fins a l'any 1962. La primera era la sedan de 5 places de serie; la darrera carrosseria fou construïda per en Bertran/Sarquella de Banyoles.
Color: negre.
Chevrolet comprat l'any 1926 a la Casa Dausà de Barcelona per mediació del Garatge Andreu de Girona; fou venut l'any 1962.
Titular: Sr. Josep Brugués i Brandia, amb adreça al carrer Generalísimo 4 de Besalú. L'any 1953 fou traspassat a la senyora Anna Prat i Bosch.
Amb aquest vehicle va fer-se el primer viatge a Lorda el 26 de juny del 1927.

Dues fotografies del Chevrolet amb llur carrosseria original: la primera hi ha la senyora Anna Brugués i Olivet a Besalú; la segona de l'any 1935, hi ha en Joan Brugués i Prat:

img249

img245

Tres fotografies més d'aquest Chevrolet amb una altre carrosseria: la primera hi ha en Josep Ricard, xòfer conegut com en Pep de Sant Prim; la segona fotografia hi ha la senyora Joaquima Olivé; i la tercera correspon al casament d'en Leonardo Sanz amb la Maria, acompanyats del senyor Joan Brugués i Prat:

img246

img247

img248

En quant a la documentació, es conserven dues targetes de transport dels anys 1939 i 1960, la targeta d'aprovisionament de benzina de l'any 1946, i el justificant del pagament de l'impost de circulació de vehicles:

img235

img236

img237

img238

img243

img244

img241

img242

img239

img2404) CAMIONETA CHEVROLET amb matrícula GI-2702.
Motor núm. 3564563
HP: 16
Titular: Sr. Agustí Brugués i Olivet, del municipi de Tortellà.
Venut el 31 de desembre de 1946.
D'aquest vehicle el senyor Brugués solament en conserva la patent nacional de circulació d'automòbils:

img2505) VEHICLE amb matrícula GI-2872
Motor: T-3917937
Data de matriculació: 1 de maig de 1928
Titular anterior: Sr. Josep Surribas Busquets del municipi de Sant Jaume de Llierca i el senyor Josep Balateu i Corominas del poble de Sant Ferriol.
Permís de circulació d'aquest vehicle:

img251

img252

img253

img254

img255

img256

img2576) AUTOCAR CHEVROLET amb matrícula GI-3161.
HP: 16
Places: 18
Color del vehicle: verd.
Comprat l'any 1940 al Garatge Tarré de Sant Joan de les Abadesses per 12.000 pessetes; fou venut el 2 de març de 1950 al senyor Pedro Torrent i Padrosa, d'Amer, per 71.000 pessetes.
Titular: Sr. Josep Brugués i Brandia amb adreça al carrer Generalísimo 4 de Besalú.
Documentació administrativa que es conserva d'aquest vehicle: targeta de transports per a fires i mercats expedit l'any 1945; targeta d'aprovisionament de benzina del 1946; i justificant de pagament de l'impost de circulació de vehicles:

img267

img268

img260

img261

img262

img263

img264

img265

img2667) CAMIÓ LANCIA amb matrícula GI-3916.
Titular: Sr. Josep Brugués i Brandia de Besalú.
Venut al senyor Manel Bigas, representant de la casa REO, a canvi d'un xassís d'autocar REO de la cua.
Aquest camió transportava el bestiar des dels "mercaders" de Besalú fins als diversos mercats.8) AUTOCAR CHEVROLET amb matrícula GI-4133.
HP: 20
Places: originalment tenia 18 places. Més endavant fou recarrossat disposant de 31 places.
Carrosseria: Ayats fabricada l'any 1946. El preu d'una carrosseria aquells anys era segons el número de butaques. Llur cost aproximat era de 1000 pessetes per butaca. Aquesta carrosseria va costar 27.000 pessetes.
Aquest autocar fou comprat a la Cobla l'Arbucienca amb adreça al carrer Pont, d'Arbúcies. L'any 1955 fou venut a una empresa d'autocars de Mallorca per mediació del senyor Josep Roqueta, de Barcelona, representant de la firma italiana OM.
El xòfer fou en Pere Torrent, de Banyoles.

Fotografia d'aquest autocar Chevrolet carrossat per Ayats, presa al carrer de Sant Mer de Banyoles l'any 1946:

img2709) AUTOCAR CHEVROLET amb matrícula GI-4238.
Xassís núm. 417126
Motor Ebro-Motor Ibérica SA núm. 50056-6762 (4 cilindres).
Color: gris-verd.
Comprat l'any 1958 a l'empresa JOSÉ GIMFERRER SA, coneguda popularment com la "fàbrica de les saques", empresa que fabricava saques de jute, amb adreça al carrer Àlvarez 4 de Banyoles. Fou venut el 15 de juny de 1963 al senyor Joan Viñolas i Hortal, de Roses. Cal destacar que fou el primer autocar de l'empresa VIÑOLAS, dedicat al servei urbà dins de Roses i a les platges. Fotografia d'aquest autocar:

img275

Targeta de transport de Vehicle Complementari (autorització de servei privat per a transportar els treballadors de l'empresa tèxtil JOSÉ GIMFERRER SA) dels anys 1958 i 1959, i el justificant del pagament de l'impost de circulació del 1957:

img273

img274

img27110) AUTOCAR CHEVROLET amb matrícula GI-4243.
Model: xato petit.
Motor Graham Page
HP: 21
Places: 23
Autocar carrossat per l'empresa GERMANS TEIXIDOR de Banyoles.
Color: beig-vermell.
Aquest autocar fou comprat a la senyora Carme Coma, vídua d'en Colobrans, del municipi de Santa Pau (Garrotxa). Fou destinat a portar a l'orquestra La Principal de Banyoles.
Titular: Sr. Joan Brugués i Prat, amb adreça al carrer Generalísimo 1-3 de Besalú.

Fotografia d'aquest autocar Chevrolet aparcat davant del garatge de Can Olivet al carrer Empalme 4 de Besalú:

img278

Fotografia d'un casament celebrat a l'ermita de Sant Prim, prop de Besalú, amb tres vehicles de Can Olivet: l'autocar Chevrolet amb matrícula GI-4243, el taxi Citroen C-11 amb matrícula OR-1913, i un altre autocar Chevrolet amb matrícula B-32653 i carrossat per en "Parot" d'Olot.

img279

Targeta de transport de l'any 1957, i justificant del pagament de l'impost de circulació del 1953:

img276

img277

En propers articles difondrem aquest extraordinari arxiu que conserva el senyor Joan Brugués i Prat, de gran importància per a conèixer la història del transport a Catalunya.