dissabte, 9 de març del 2019

El camió Nazar B de set o vuit tones que tingué l'empresa Castellot de Manlleu (Osona).

L'empresa Castellot fou fundada a Manlleu en la primera meitat dels anys 1960 per subministrar àrids i formigó fresc a les obres públiques i civils que s'executaven aleshores. Foren els anys de les grans transformacions urbanístiques amb un increment demogràfic fabulós. Manlleu i Torelló, dues poblacions industrials del nord de la comarca d'Osona, doblaren en pocs anys la població. Gent arribada majorment del sud d'Espanya s'establí per la feina que hi havia a les fàbriques, tallers i en el sector de la construcció.  En els camps de conreu limítrofs als nuclis urbans sorgiren blocs de pisos per acollir els nous arribats.  

En aquestes condicions, l'empresa Castellot en pocs anys tingué un creixement inusitat. La demanda d'àrids, sorres i formigó era incessant. El nombre de treballadors, vehicles i maquinària pesada s'incrementà considerablement. Els diners, aquells anys, a la comarca d'Osona, amb les indústries tèxtils i metal·lúrgiques treballant a ple rendiment, rajaven de valent. Compraren les millors maquines i camions disponibles aleshores. Pel que fa als camions, escolliren els Pegasos, considerats aleshores els més aptes, fiables i forts. Des de principis de 1990, gradualment, els Pegasos foren substituïts per Mercedes Benz, Man, Volvo, Iveco i Scania.

La història d'aquesta empresa osonenca ha estat recopilada i difosa, acompanyada d'un munt de fotografies de les obres i promocions en què treballà i dels vehicles que posseí en els curs dels anys, pel senyor Xavier Castells i Quintana en el seu bloc Imatges sobre rodes

Les fotografies que il·lustren l'article publicat pel senyor Castells sobre l'empresa Castellot recull el ràpid, desgavellat, improvisat i poc planificat creixement urbà de Manlleu produït en la dècada de 1960 i en els primers anys de la dècada de 1970. Sobre els camions que tingué l'empresa Castellot, casualment hi ha un Nazar B de set o vuit tones, que muntava un bolquet, amb matrícula B-435245. Fou matriculat l'any 1965. 

Les dues fotografies que recullen el camió Nazar B que tingué l'empresa Castellot juntament amb els demès vehicles que formaven part, en aquell moment, de la flota. El Nazar, en aquesta primera fotografia, amb llur perfil inconfusible, és el cinquè vehicle de la renglera:

renglera de camions empresa CastellotJPG

El Nazar B acompanyat de dos Pegasos equipat amb formigoneres:

Pegasos i Nazar empresa Castellot.

El camió Nazar B de l'empresa Castellot de Manlleu:

Nazarde l'empresa Castellot de Manlleu.

camió Nazar B empresa Castellot

El senyor Castells, en llur article, no aporta gaire informació sobre el Nazar. En una empresa d'aquest volum i història, que ha tingut una pila de vehicles, recordar un concret vehicle, transcorreguts més de cinquanta anys, és una quimera, una pura absurditat. 

Tanmateix, d'acord amb la informació continguda en l'article al·ludit i l'arxiu fotogràfic que conserva l'empresa, s'infereixen els següents extrems: llur compra fou una oportunitat per l'empresa Castellot ja que en tenir Factorias Nápoles SA greus problemes econòmics, venia els vehicles que produïa, els anys 1964 i 1965, a uns preus molts avantatjosos en comparació dels de la competència; i que l'empresa Castellot el tingué pocs anys. Cap dels transportistes osonencs que coneixem i als quals els hi hem preguntat sobres els camions de la casa Nazar que hi hagué a la comarca aquells anys ens han proporcionat cap ressenya ni esment d'aquesta unitat. Llur troballa casual pel senyor Castells en l'arxiu fotogràfic de l'empresa Castellot fou una veritable sorpresa imprevista.

El Grup Castellot, que prossegueix la fabricació i subministrament de formigó i àrids, ha eixamplat llurs activitats a dos àmbits que com més va més creixen: el lloguer de maquinària i la gestió de residus per al sector de la construcció i l’obra pública. Avui dia el grup Castellot, amb una plantilla altament qualificada i en possessió dels certificats més exigents, disposa de tres empreses especialitzades per l'objecte de l'activitat que presten: Arenes i Graves Castellot SA, Excavacions Sant Julià SL i La Plana Residus Industrials SL. Un grup empresarial ben consolidat en disposició d'encarar els reptes que planteja el segle XXI. 

Nosaltres, que centrem l'interès en els camions espanyols del segle XX, majorment, dels anys 1960 a 1980, consignem en aquest article un altre camió Nazar B que treballà a la comarca d'Osona en la segona meitat de la dècada de 1960 i els primers anys de la dècada de 1970. 

divendres, 8 de març del 2019

Més fotografies dels camions que ha tingut Transports Padrosa SA de Figueres (Alt Empordà).

Per mediació de l'Anna Padrosa Pierre hem tingut accés a més fotografies d'alguns dels camions que tingué Transports Padrosa de Figueres, empresa fundada pel seu avi, en Pere Padrosa Simon, l'any 1933, amb la compra d'un primer camió, un Studebaker.

En Benancio Gravina Guerra, un dels primers xofers que hi hagué a can Padrosa, dins la cabina del camió que conduïa:

CAMIONS PADROSA_Página_15

Un camió Austin amb una caixa de fusta i la marquesina, apte per transports generals, fou un dels camions que tingué Transports Padrosa en la dècada de 1950 i 1960:

CAMIONS PADROSA_Página_29

Un Pegaso 140 dièsel tractora, amb llur semiremolc, fotografiat a la ciutat de Barcelona:

CAMIONS PADROSA_Página_09

El tractor-camió Pegaso fou transformat en un camió rígid de dos eixos, en el cim del qual hi fou muntada una grua:

CAMIONS PADROSA_Página_17 (1)

CAMIONS PADROSA_Página_22 (2)

Transports Padrosa tingué també un Pegaso Z-702 que arrossegava un semiremolc d'un únic eix:

CAMIONS PADROSA_Página_26 (1)

Un Pegaso Z-206 que tingué can Padrosa:

CAMIONS PADROSA_Página_12

El senyor Pere Padrosa Puignau amb dos treballadors de l'empresa davant del Pegaso Z-206, un gran camió, amb matricula verda provisional:

CAMIONS PADROSA_Página_11 (1)

Fotografia publicitària del Pegaso 1062 que conserva la família Padrosa:

CAMIONS PADROSA_Página_05

Pegaso 1062 ó 1963 de Transports Padrosa de Figueres:

CAMIONS PADROSA_Página_16


Un Pegaso 1065 Europa, amb matrícula GI-51384, camió destinat al transport internacional:

CAMIONS PADROSA_Página_13 (1)

CAMIONS PADROSA_Página_14 (12)

El senyor Pere Padrosa Simon, al mig, amb en Masafont, el xofer, i un treballador d'administració, al costat del Pegaso 1065 que treballava per l'empresa Fernando Roqué SA, important agència de duanes de Barcelona que feia transports internacionals:

CAMIONS PADROSA_Página_24

Semiremolc de l'empresa Padrosa:

CAMIONS PADROSA_Página_10

Un camió militar comprat a un desballestament de la localitat madrilenya de San Martin de la Vega:

CAMIONS PADROSA_Página_21

L'antic camió militar transformat en una grua. Al fons de la imatge, un dels camions Barreiros que treballaven per l'empresa Bigues Agustí SL de Banyoles:

CAMIONS PADROSA_Página_23 (1)

CAMIONS PADROSA_Página_23 (1)

En Pere Padrosa Simon i en Pere Padrosa Puignau al costat d'una tractora Pegaso amb matrícula provisional; al fons, l'antiga presó de Figueres:

CAMIONS PADROSA_Página_28 (1)

Transports Padrosa treballà per la companyia Italmondo. Dues imatges d'un dels camions assignats a la referida empresa, una agència de duanes italiana. La primera fotografia, el pas d'un camió Pegaso de can Padrosa davant del monument a Colom, a la plaça del Portal de la Pau de Barcelona:

CAMIONS PADROSA_Página_04 (1)CAMIONS PADROSA_Página_04 (1)

CAMIONS PADROSA_Página_02


Els senyors Padrosa amb dos treballadors rossellonesos al costat d'una tractora Magirus Deutz i llur semiremolc de l'empresa francesa Transports Padrosa SA constituïda l'any 1969 i amb el domicili social a Perpinyà:

CAMIONS PADROSA_Página_25

Els senyors Pere Padrosa Simon i Pere Padrosa Puignau al costat d'una tractora Magirus Deutz matriculada al Rosselló:

CAMIONS PADROSA_Página_27 (3)

Unes quantes tractores amb els respetius semiremolcs que l'empresa tenia ela dècada de 1990:

CAMIONS PADROSA_Página_01

Grues de can Padrosa participant en la construcció d'una nau industrial:

CAMIONS PADROSA_Página_18

El transport i instal·lació d'un automòbil nord-americà en el Museu Dalí de Figueres fou una tasca executada per aquesta empresa empordanesa:

CAMIONS PADROSA_Página_08

Camió Kenworth equipat amb una grua per transportar camions en pana i accidents:

CAMIONS PADROSA_Página_07

CAMIONS PADROSA_Página_06

Camió Saurer restaurat pel senyor Pere Padrosa Puignau amb llur matrícula original:

CAMIONS PADROSA_Página_19

Agraïm a la família Padrosa les fotografies que donen informació addicional dels camions que ha tingut Transports Padrosa de Figueres. Tant de bo que apareguin més fotografies d'una de les principals empreses de transports catalanes que des dels anys 1950 treballà en el transport internacional.

dissabte, 2 de març del 2019

Novetats de la col·lecció de la reproducció de camions i autocars clàssics a escala que ofereix l'editorial Salvat.

En Jordi Ibars Casas, un dels grans especialistes que hi ha al país sobre les reproduccions a escala de vehicles, havent llegit l'article publicat en aquest espai del Pegaso 1031 del transportista Carulla de Cervera que treballava per Cementos Tigre, amb les conclusions formulades sobre les aportacions de la col·lecció de camions i autocars que ha llançat l'editorial Salvat, ha manifestat una opinió discrepant ben motivada, clara i precisa sobre el valor i importància de la referida col·lecció. L'interès que tenen les reflexions projectades pel senyor Ibars sobre aquesta col·lecció de vehicles justifica llur reproducció en el present article. És una opinió fonamentada i equànime. 

La col·lecció de camions i autocars a escala de l'editorial Salvat conté diverses edicions inèdites com ho és el Pegaso Ekus 1210-6, que només havia aparegut en una test de vehicles de servei, l'autobús Pegaso Comet 5061 Seida, que només s'havia comercialitzat en la col·lecció francesa sota l'empresa Cuiña, el Pegaso 1065 Europa amb una cisterna de l'empresa Solazo SA, el Pegaso Troner 1240-40 TX que ha causat una impressió ben satisfactòria, i el Pegaso 1183 d'Endesa que acaba de sortir. 

Està previst un Pegaso 7323, de tres eixos, equipat amb una grua Luna, un Pegaso 1066 de l'empresa Casintra, un Pegaso Trakker 260, un petit camió Pegaso 515, un Pegaso 2323 Mider, rígid de tres eixos, un Pegaso 3045 en configuració militar, un Pegaso 3076 Dúmper, model que només havia reproduït Modeltrans, un Pegaso 7223 Proto Dakar amb decoració Camel, un Pegaso Pegaso 3088, un Pegaso Capitoné, un Pegaso Monotral 6021, un Pegaso BMR militar, un Pegaso Z-207 Barajas, un Pegaso Comet 3041, versió 4x4, un Pegaso Mider 1434, rígid de quatre eixos, un troleibús Pegaso Z-501, un Pegaso 2080 tractora i un Pegaso Tecno 1223.

Algunes novetats que conté la col·lecció de camions i autocars a escala promoguda per l'editorial Salvat, en venda ara per ara: 

Pegaso 1066 Casintra

Pegaso 1065 cisterna Solazo SA

Pegaso 515
Pegaso militar grua Luna

Pegaso Dakkar

Pegaso Troner TX

Pegaso Trakker

Si aquest enunciat, previsió es fa realitat, la col·lecció de Salvat serà única, excepcional. L'opinió sobre la referida col·lecció continguda en l'article publicat el 23 de febrer de 2019 fou precipitada i equivocada a conseqüència del poc coneixement que els responsables del bloc tenim sobre aquesta matèria. Una col·lecció centrada només en els vehicles produïts per ENASA amb la marca Pegaso. En aquest punt creiem però que hi ha molt camí per recórrer més enllà dels vehicles Pegaso. Un buit que tard o d'hora serà cobert. 

Agraïm les reflexions manifestades pel senyor Jordi Ibars que hem compartit en aquest article. I cal agrair l'esforç endegat per l'editorial Salvat havent portat a cap aquesta col·lecció amb les novetats que presenta.

divendres, 1 de març del 2019

Diumenge 7 d'abril de 2019: tercera edició de la Trobada de Vehicles clàssics a La Panadella (Segarra).

Ja sabem la data de la tercera edició de la Trobada de vehicles clàssics de La Panadella. Serà el diumenge 7 d'abril de 2019, poc abans de la Setmana Santa. Enguany la trobada es concentra en un únic dia del cap de setmana, el darrer. I hi ha una causa de pes per escurçar-la: la proliferació, arreu del país, de trobades de vehicles clàssics que es produeix passada la festa de Sant Josep, amb la irrupció de la primavera.

Superada la letargia associada a l'hivern, l'increment de la llum solar acompanyada de la suavitat en les temperatures diurnes empeny a sortir de casa i voltar. Ocupar les terrasses de bars i restaurants, participar en excursions, passejar pels pobles i ciutats admirant l'esclat que la primavera provoca. I els afeccionats als vehicles clàssics, nombrosíssims a Catalunya, fer sortides a bord de llurs vehicles en les múltiples trobades d'aquesta mena que s'organitzen i convoquen en aquestes dates. S'han de dosificar les energies.

Cartell que anuncia la celebració, a La Panadella, de la tercera edició de la Trobada de Vehicles clàssics que organitza, igual que en edicions passades, el Club de Vehicles Històrics de Lleida, entitat que presideix el senyor Antoni Pomés Tosquella:

Tercera Edició Trobada La Panadella 2019


La voluntat dels promotors de l'encontre, el Club de Vehicles Històrics de Lleida, i de les Administracions Públiques i demès entitats que hi donen suport (Diputació de Lleida, Ajuntament de Montmaneu, Ajuntament de Sant Guim de Freixenet i Ajuntament d'Igualada, Hotels Bayona i Parada i Transports i Excavacions Herguido SL) és comptar amb un nombre de participants similar del de l'any passat. 

Els matiners, arribats a La Panadella, podran esmorzar de forquilla en els dos establiments oberts al públic, l'Hotel Bayona i l'Hotel Parada. També us podeu proveir de pa cuit amb llenya, un luxe per als residents a Barcelona i la seva àrea metropolitana. També és admirable l'arcaisme que té el bar i restaurant de l'Hotel Parada: seure i consumir una cosa qualsevol us transporta cinquanta o seixanta anys enrere, en funció de la imaginació del comensal. El tracte amatent i considerat del servei, a l'antiga, la simpatia d'en Martí, el cambrer principal de l'establiment, és una reminiscència de temps pretèrits que agrada i per força satisfà a qualsevol persona educada i agraïda. 

En aquesta trobada l'interès cultural que sempre presenta es concentra en la visita al nucli antic d'Igualada i a un dels museus que la ciutat, d'un passat industrial gloriós d'empreses tèxtils, acull. També serà una bona oportunitat per saludar i conèixer afeccionats amb interessos comuns. El viatge en vehicles d'època des de La Panadella fins a Igualada per l'antiga carretera Nacional II, que travessa el poble de Jorba, si el temps és favorable, propici, serà un passeig deliciós, agradable, ple d'encant. 

Els qui hi han participat en edicions anteriors, de ben segur que hi tornaran a ser-hi. Una manifestació més de l'interès que aquesta trobada, esplèndidament organitzada, té per als afeccionats catalans. Un esdeveniment indefugible. Us hi esperem.