dimarts, 31 de maig del 2011

Recader Cros de Banyoles: la incorporació de la tercera generació, la cooperativa de transports i el tancament de l'empresa (i V).

A mitjans dels anys 1960, s'incorpora a l'empresa en Pere Cros i Gelmà, representant de la tercera generació. Es cobreix el servei diari de recaderia entre Banyoles i Barcelona. La central de Banyoles era a la plaça dels Turers i la de Barcelona, des del mes de maig del 1968, el carrer Almogàvers 43, un barri on s'hi aplegaven nombroses empreses de transport de Barcelona.

Al carrer Almogàvers 43 hi havia una cooperativa de transports que feia les funcions d'un centre de recaders, sense un propietari concret ni ànim de lucre, autogestionant-se pels socis-recaders que l'integraven. Aquesta cooperativa era regida per una Junta que es renovava cada any. En la pràctica, aquesta Junta era integrada pel comptable i dos dels socis apoderats amb signatura per pagar les nòmines del personal -en els anys més pròspers, aquesta cooperativa tenia uns vuit treballadors- i la gestoria que tramitava tot el paperam administratiu, laboral i fiscal.

En aquesta cooperativa hi havia un ambient excel·lent entre els socis, presidit per una companyonia absoluta. Era indiferent que uns socis carreguessin més que d'altres. Entre els socis de la cooperativa que recorda en Xavier Castells hi havia en Buque, de Mataró, que treballava amb dos Pegasos Comet 1100; el senyor Josep Llimós, recader de Ripoll, que gestionava Transports Casaponsa, amb un camió Mercedes Benz de cabina quadrada i la típica caixa de paquets, amb una finestra per davant per si havia de transportar ferros de més de sis metres de llargada, que sobresortia per sobre de la cabina; en Prades, ordinari de Cardedeu i Granollers, que treballava amb un Sava 515 i un Ebro D550; en Bonaventura Parramon, recader de Manlleu, treballava amb un Ebro C550, un Ebro D600, una furgoneta Romeo A i un camionet Nazar B de 3.500 quilos, de color verd; el protagonista d'aquesta crònica, en Pere Cros, recader de Banyoles, que treballava amb un Man i un Mercedes Benz, de color blau, immaculats; en Diego, de Puigcerdà, conduïa un Pegaso 1065 "Europa"; en Mumbru, de Caldes de Montbui, que treballava amb una furgoneta Romeo A, i el seu fill Isidre amb un camió Ebro; En Xavier Castells, ordinari de Sallent, tenia un Pegaso 1100 i un Ebro P-137; En Guardis, de Valls, duia un Pegaso 1065 "Europa"; l'agència Pol, de Montblanc, treballava amb un Ebro 550; en Sagués Esteve SL, de Masquefa, duia un Pegaso Comet; El Rapid, de Lloret de Mar, amb un Pegaso Comet; en Monvies, de Lleida; en Tresserras, d'Olot; l'ordinari de Ribes de Freser; i d'altres socis, tots ells recaders de pobles i viles de Catalunya.

La cooperativa, en aquells anys, recepcionava els embalums i paquets d'origen o destí dels recaders, constituït per productes i partides de gènere de tota mena: fil, productes químics, peces de tela per confeccionar vestits, entre d'altres. Recepcionava i distribuïa les mercaderies. Els recaders, amb llurs propis vehicles o amb furgonetes i camions llogats a d'altres agències de transport, duien a la cooperativa el gènere d'origen o de les agències nacionals per a lliurar-lo a destí. També la cooperativa els hi permetia als recaders de poder distribuir la mercaderia d'origen a destí, ja fos a Catalunya o per l'Estat espanyol a través dels ordinaris provincials com Azkar i La Guipuzcoana.

La cooperativa va ser un lloc de treball ideal, gairebé un model a seguir. Amb els Jocs Olímpics celebrats a Barcelona l'any 1992, el local fou expropiat. Va haver-hi diverses propostes per a constituïr una societat limitada que prestés els serveis de la cooperativa. Tanmateix, cada transportista va espavilar-se pel seu compte i mai va constituir-se aquella societat limitada.

Un cop extingida la cooperativa per l'expropiació del local que ocupava, en Pere Cros dipositava i recollia la mercaderia de Barcelona en uns locals dels carrers Pujadas, Alaba i Pamplona.

El fill d'en Pere Cros, davant d'un dels camions de l'empresa, engalanat per a participar en la festa de Sant Cristòfol de l'any 1990:

juliol 1990

En Pere Cros en la participació de la festa patronal de Sant Cristòfol celebrada a Banyoles l'any 1990:

JULIOL 1990

JULIOL 1990-2

La família Cros:

juliol 1990

Dos camions de Transports Cros participant en aquesta festa popular:

juliol 1990

En Pere Cros en la celebració de la festa de Sant Cristòfol de l'any 2000, davant d'un camió Volvo de TRANSPORTS INTERCOMARCALS SA:

SANT CRISTOFOL 2000

Factura lliurada per en Pere Cros, recader diari de Banyoles a Barcelona, l'any 1993:

fot283

Full de la feina i l'import:

fot285

Carta adreçada per en Pere Cros a llurs clients i amics informant-los que l'u de gener del 1994, TRANSPORTS CROS s'integrava en l'empresa TRANSPORTS INTERCOMARCALS SL, de Porqueres (Pla de l'Estany).

1 gener 1994

En Pere Cros va treballar en l'empresa TRANSPORTS INTERCOMARCALS SA (TISA) fins a llur jubilació, al cap de pocs anys. Amb la jubilació del senyor Pere Cros i Gelmà, va extingir-se una empresa de transports familiar, dedicada a la recaderia entre Banyoles i Barcelona, amb gairebé cent anys d'existència.

Aquest bloc vol agrair al senyor Cros la publicació de la història de l'empresa de transports familiar, d'un extraordinari interès històric, i felicitar-lo per haver sabut conservar durant tots aquests anys la documentació i les fotografies. També agrair al senyor Xavier Castells la informació sobre la cooperativa de recaders del carrer Almogàvers 43 de Barcelona.

dissabte, 28 de maig del 2011

Aspectes administratius i fiscals de l'empresa TRANSPORTS CROS de Banyoles (IV).

El règim franquista, un cop satisfets els deutes contrets per a finançar la guerra contra el govern legítim de la República, va adoptar una política de control pressupostari basada en l'equilibri entre els ingressos i les despeses. La fiscalitat d'aquells anys, comparada amb la que hi ha avui dia, era absolutament rudimentària.

Fins i tot, en els primers anys de la dècada del 1960, l'Estat va tancar els seus comptes amb superàvit pressupostari. Atesa l'escassa pressió fiscal que hi havia en aquells anys, l'equilibri en els comptes de l'Estat s'assolia mitjançant una reducció de les despeses i prestacions socials. Tampoc hi havia una política de promoció econòmica, més enllà d'un asfixiant intervencionisme en empreses i sectors considerats estratègics per als dirigents franquistes.

Un dels documents que en Pere Cros i Gelmà conserva de TRANSPORTS CROS són els pagament anyals que el seu pare, en Rafel Cros i Arboix, havia de satisfer per a exercir l'activitat del transport. La contribució més antiga conservada correspon a l'exercici del 1949, quan imperava l'autarquia econòmica:

fot212

Contribució industrial de l'any 1951:

1951

Contribució industrial de l'any 1953 amb el rebut acreditatiu d'haver-se satisfet aquest tribut:

fot226

fot227

Contribució industrial del 1956 amb el rebut de llur pagament:

fot206

fot207

Contribució industrial de l'any 1959, amb el rebut de llur pagament, any decisiu per a l'avenir de l'economia espanyola mercès a l'aprovació i aplicació del pla nacional d'estabilització econòmica:

fot208

fot209

Una de les conseqüències del Pla nacional d'estabilització econòmica fou la reordenació i racionalitació del sistema tributari vigent. Les contribucions industrials van esdevenir un impost industrial vinculat a la llicència fiscal, imprescindible per a l'exercici de qualsevulla activitat econòmica. Pagament d'aquest impost corresponen a l'any 1962:

1962

En la propera i darrera crònica de TRANSPORTS CROS, ens endinsarem en la incorporació del senyor Pere Cros i Gelmà, representant de la tercera generació d'aquesta nissaga de transportistes, l'activitat de recaderia en la dècada del 1970 i 1980, i l'extinció de l'empresa amb la seva jubilació.

divendres, 27 de maig del 2011

Recader Rafel Cros i Arboix de Banyoles: anys 1950 i 1960 (III).

A finals dels anys 1940 i començaments dels 1950 es van comprar els primers camions. Els vehicles eren força precaris i les carreteres estaven molt malmeses. En aquells anys, s'apedaçaven les cobertes dels vehicles amb filferros.

Una anècdota que en Lluís Martí recull en l'entrevista celebrada amb en Pere Cros i Gelmà, és que els camions no podien pas superar la pujada de Cal Coix. L'ajudant baixava de la cabina i hi posava una falca a la roda per a que no reculés. Aleshores el maldecap era com engegar el camió i superar la pujada.

Els recaders duien mercaderia i realitzaven les gestions que els hi encarregaven davant de les Administracions i organismes de Barcelona. També transportaven els articles que s'havien de reparar. En Pere Cros li explica a en Lluís Martí que duien els números de loteria que els hi encarregaven, els quals sovint havien d'acabar en un número concret. També portaven les pel·lícules dels cinemes de Banyoles, Serinyà i Esponellà. Un dels transports curiosos fou els primers cignes que van habitar a l'estany de Banyoles. Els van dur des de Barcelona.

En Rafel Cros i Arboix amb l'Emilio Cabré, recader de Portbou, al mercat del Born de Barcelona l'any 1951:

Mercat del Born amb el recader Emilio Cabré, de Portbou (any 1951)

Multa imposada al senyor Rafel Cros pel Cap d'Obres Públiques de Girona el 4 d'abril de 1952:

fot277

Rebut del pagament fraccionat d'una multa imposada al senyor Cros el 19 d'abril de 1952:

fot278

fot279

Imposició d'un recàrrec del 5% per aplicació de la via de constrenyiment contra el senyor Rafel Cros per no haver satisfet una multa dins del període voluntari de pagament. Cal destacar que per obra i gràcia del funcionari, el senyor Cros fou rebatejat com a senyor Rios Arloix, i llur domicili la plaça "luceros" en lloc de Turers. Desconec si era ignorància o mala fe:

fot233

En aquells anys, una època difícil, també portaven a la caixa del camió els soldats que feien el servei militar. Els soldats anaven a la caixa juntament amb la paqueteria, abrigats amb una manta, i així s'estalviaven el bitllet.

A començaments del 1950, Transports Cros va comprar dos camions Austin, equipats amb unes caixes de fusta per a transports generals. Els dos camions Austin del recader Cros i Arboix participant en la festa de Sant Cristòfol celebrada a Banyoles el 10 de juliol de 1952:

ST CRISTOFOL 10 JULIOL 1952

Un mossèn beneint un dels Austin en aquesta festa:

juliol de 1952: benedicció de sant Cristòfol.

Fotografia del recader Baucells d'Arbúcies, el 8 de juliol de 1953, en un restaurant del carrer Rec de Barcelona:

8 de juliol de 1953: carrer del Rec de Barcelona. recader Baucells d'Arbúcies.

Un camió Austin de TRANSPORTS CROS aparcat davant del passeig del Born número 15, de Barcelona, el 24 de juliol de 1953:

Passeig del Born 15: 24 de juliol de 1953

Central de recaders del Passeig del Born 15, fotografiada el 24 de juliol de 1953:

Passeig del Born 15 (24 de juliol de 1953)

Un Austin de TRANSPORTS CROS aparcat davant del despatx de l'empresa, a la plaça dels Turers de Banyoles, el 19 d'abril de 1954:

Plaça dels Turers de Banyoles (19 d'abril de 1954).

Un dels camions Austin de can Cros participant en la festa de Sant Cristòfol de Banyoles el 10 de juliol de 1956. Era la festa patronal i els camions es guarnien amb flors. En aquells anys la mainada pujava a la caixa del camió per a participar en la cercavila:

Festa de Sant Cristòfol: 10 de juliol de 1956

En Rafel Cros i Arboix amb en Joan Vilardell, un ajudant, repartint la paqueteria per Banyoles en els anys 1950:

Anys 1950: Rafel Cros i Arboix amb en Joan Vilardell, un ajudant.

En Rafel Cros, dret, damunt d'un carro al centre de Banyoles:

fot273

Una altre fotografia d'en Rafel Cros al costat d'un carro i un cavall davant del despatx a la plaça dels Turers de Banyoles, en la dècada del 1950:

fot210

En Rafel Cros i Arboix amb en Terrades, recader de Girona, i en Miquel Dilme, un recader de Banyoles:

En Rafel Cros, en Terrades, recader de Girona, i en Miquel Dilme, recader de Banyoles.

En Rafel Cros, en Terrades, recader de Girona, i en Miquel Dilme, recader de Banyoles.

En Rafel Cros i Arboix davant del despatx de la plaça dels Turers de Banyoles l'any 1955:

Rafel Cros i Arboix davant del despatx l'any 1955

En Rafel Cros assegut al despatx de la plaça dels Turers:

fot211

En Rafel Cros, elegant de mena, fotografiat a la plaça dels Turers:

fot216

En Rafel Cros i llur muller fotografiats el 10 de juliol del 1961:

10 de juliol de 1961

Un camió Ebro B-45 comprat per TRANSPORTS CROS cap a l'any 1962, en el concessionari oficial MOTOR IBÉRICA SA de Girona, el Garatge Camps, fotografiat en la benedicció del mossèn, una de les activitats de la festivitat de Sant Cristòfol:

fot945

El senyor Rafel Cros i llur muller passejant pel centre de Banyoles.

Sr Rafel Cros i senyora passejant per Banyoles

En Pere Cros en l'entrevista d'en Lluís Martí recorda al seu pare, en Rafel Cros, com una persona molt coneguda i que pel seu tarannà tenia molts amics.

Fotografia de la Teresa asseguda en un tricicle ROA amb motor Hispano Villiers, presa el 8 de juny de 1964, a la plaça dels Turers, just davant del despatx. Aquest tricicle Roa s'usava per a la recollida i lliurament de la paqueteria per Banyoles:

8 de juny de 1964: la Teresa asseguda en un tricicle Roa amb motor Hispano Villiers

Factura lliurada pel recader Rafel Cros el 16 de juliol de 1965:

fot280


Comunicat adreçat el 1 de maig de 1968 per en Rafel Cros a llurs clients informant-los que el despatx de Barcelona es traslladava des del Passeig del Born 15 al carrer Almogàvers 43 de Barcelona:

fot213

Targeta d'en Rafel Cros, recader, amb la nova adreça del despatx de Barcelona, al carrer Almogàvers 43:

fot281

Felicitació nadalenca de l'empresa Cros i llurs treballadors als amics i clients, un costum d'aquells anys:

fot284

En Rafel Cros assegut al garatge de la plaça dels Turers, l'abril de 1977. Ací donava conversa a tothom que s'hi apropava.

Rafel Cros i Arboix l'abril del 1977

En la propera crònica ens endinsarem en els aspectes administratius i fiscals d'aquesta empresa.

dijous, 26 de maig del 2011

Recader Cros de Banyoles: la incorporació dels fills al negoci familiar (II).

A partir de la dècada del 1920, a poc a poc, el transport per carretera es comença a realitzar en camions. La família Cros decideix de centrar-se en la línia entre Banyoles i Barcelona mitjançant la recaderia. El despatx de Banyoles era a la plaça dels Turers número 7. I el despatx de Barcelona, al passeig del Born 13, on hi havia el centre de recaders. Dues targetes del recader Rafel Cros i Arboix:

fot217

fot218

Publicitat del servei de recaderia que oferia en Rafel Cros i Arboix:

fot229

Factura del servei de recaderia d'en Rafel Cros i Arboix:

fot230

També es va constituir una societat amb altres dos socis, anomenada Cros-Vilardell-Ferriol, amb seu a la plaça Major de Banyoles. Fotografia presa l'any 1937 a la plaça Major de Banyoles amb els tres socis de la societat just davant del despatx de la recaderia. D'esquerra a dreta: en Ferriol, en Vilardell i en Rafel Cros.

any 1937: Plaça Major de Banyoles. Rafel Cros, en Vilardell i en Ferriol.

Després de la guerra civil, l'any 1939, en Rafel Cros i Arboix va iniciar de nou el servei de paqueteria a Barcelona. Carregava i embolicava tots els paquets dins d'un mocador de farcells i es desplaçava en tren. Primer amb el tren d'Olot a Girona. Allà feia el transbord al tren de Barcelona a Portbou, on hi coincidia amb d'altres recaders de l'Empordà. L'absència de vehicles i de benzina obligava a haver de fer el servei en els trens que hi havia disponibles.

Autorització expedida per RENFE a favor del senyor Rafel Cros i Arboix, amb una vigència d'un any des del maig de l'any 1940 al maig del 1941, per a poder dur la paqueteria en el tren:

fot268

fot269

Permís expedit pel Cap d'Obres Públiques de Girona a favor del senyor Rafel Cros i Arboix l'any 1945, en virtut del qual se l'autoritzava a poder acompanyar a en Joan Vilardell i Peradalta en llur camió amb matrícula de LO-1079.

fot275

Aquest permís per al mateix camió expedit l'any 1947. Aquesta documentació palesa que Espanya patia un estat policial on tots els trajectes havien d'estar controlats i autoritzats per la policia:

fot231

Al cap d'uns anys, la família Cros va separar-se de la societat Cros-Vilardell-Ferriol i continua el negoci del transport i la paqueteria pel seu compte. Se'n fan càrrec del negoci els tres fills d'en Pere Cros i Casadevall, en Rafel, en Joan i en Miquel Cros i Arboix. Fotografia familiar presa l'agost del 1954. D'esquerra a dreta, en Joan, en Rafel i en Miquel amb llurs mullers i fills:

Foto familiar: d'esquerra a dreta, en Joan, en Rafel i en Miquel Cros Arboix (agost de 1954).

A finals dels anys 1940, en Rafel Cros i Arboix va comprar els primers camions per a cobrir el servei de paqueteria entre Banyoles i Barcelona diàriament:

fot201

Celebració de la festa de Sant Cristòfol el juliol del 1948. La família Cros amb una camió engalanat per a l'ocasió fotografiats a la plaça dels Turers de Banyoles:

SANT CRISTOFOL 1948

Un altre camió que Can Cros va tenir a finals dels anys 1940 per a cobrir el servei de recaderia entre Banyoles i Barcelona:

fot946

Publicitat del recader Rafel Cros que oferia els serveis de paqueteria per als interns que estudiaven en el col·legi del santuari de Santa Maria del Collell, de molta anomenada en els anys 1940 i 1950:

fot282

A partir dels anys 1950, el transport a poc a poc es normalitzaria, un cop superats els efectes més devastadors de la guerra civil i la immediata postguerra.