dissabte, 28 de febrer del 2015

Transports Joan Corominas SL de Salt (V).

En la primera meitat dels anys 1990 l'activitat principal de Transports Corominas era el transport internacional pertot Europa. L'empresa disposava d'una flota pròpia de tractores amb llurs semiremolcs i part de la feina la subcontractava a transportistes autònoms. L'aplicació de criteris pràctics conduí a disposar d'una flota mínima i l'externalització a d'altres transportistes autònoms de serveis de transport.

Aquells anys, marcats per la crisi econòmica sobrevinguda l'any 1992, Transports Corominas SA continuà la renovació de la flota amb l'adquisició de tractores de primeres marques europees. Fou el cas d'una tractora Scania 113M dotada d'un motor de tres-cents vuitanta cavalls de potència comprada l'any 1993.

Moment de la recollida de la tractora Scania en el concessionari oficial de Girona on fou adquirida:

IMG_4044

IMG_4045

IMG_4056

IMG_4057

La tractora Scania amb llur semiremolc:

IMG_3998

IMG_3996

IMG_3930

IMG_4002

Dues tractores Scania, la blava, de la casa, i la vermella de Transports Reches de Palafrugell:

IMG_3926

IMG_3945

IMG_3927

Aquesta tractora Scania tingué un disseny reeixit i elegant:

IMG_3929

IMG_3928

IMG_3931

IMG_3932

Aquesta tractora Scania, talment s'aprecia en aquestes fotografies facilitades pel senyor Joan Corominas, patí danys arran d'un accident: 

IMG_4011

IMG_4008

IMG_4007

Un altre de les tractores que Transports Corominas tingué aquells anys fou de la casa Man, un vehicle en què la família Corominas sempre hi ha confiat:

IMG_4040

IMG_4058


IMG_3954

En el proper article ens centrarem en dues tractores Iveco que tingué Transports Corominas en la segona meitat dels anys 1990.

divendres, 27 de febrer del 2015

Transports Joan Corominas SL de Salt (IV).

Un dels principis bàsics que implantà la Unió Europea, des dels seus inicis, fou la lliure circulació de mercaderies, persones, serveis i capitals. I les autoritats europees a través dels organismes que s'han dotat han sancionat les legislacions internes dels respectius països membres que obstaculitzava l'exercici d'aquests drets reconeguts a tots els ciutadans europeus. Aquest dret, que té per exemple conseqüències directes en la legislació interna dels estats membres que regula la contractació administrativa amb el dret a presentar-s'hi qualsevol empresa europea, ha permès crear un gran espai de llibertat de moviments per a més de tres-cents milions ciutadans europeus. I un pas més per fer efectiva aquesta integració ha estat la desaparició de les monedes nacionals en favor d'una moneda única europea, l'euro.  

Aquesta llibertat de circulació tingué en el sector del transport a casa nostre dues conseqüències directes, les quals en el curs dels anys han guanyat pes: l'augment del trànsit de mercaderies dins de l'espai europeu, executada principalment amb camions i trens, i l'establiment a casa nostra de transportistes d'altres països europeus.

Transports Corominas SL coneixia bé el sector del transport a Europa. A principis dels anys 1980 feia transport internacional arreu dels països europeus amb una tractora Dodge C38T que equipava un motor de tres-cents cavalls de potència.

Amb l'ànim d'atendre el creixement de la feina que es produí en el context dels anys de bonança econòmica que visqueren els països europeus en el període comprès entre l'any 1986 i l'any 1992, Intereco SL, operador logístic constituït el 1988 per a qui Transports Corominas SA, que li traspassà la clientela, treballava en règim d'exclusivitat, llogà uns quants transportistes autònoms portuguesos. Un d'aquests transportistes tenia una tractora Pegaso Tecno amb matricula portuguesa.

Fotografies de la tractora Pegaso Tecno matriculada a Portugal d'un transportista que treballava per Intereco SL:

IMG_3970

IMG_3971

IMG_3967

IMG_3968

Dues tractores Scania que també treballaren aquells anys per Intereco SL:

IMG_3966

IMG_3959

IMG_3957

Tres tractores portugueses de les cases Volvo, Renault i Daf que també treballaren en el transport internacional per compte de Intereco SL:

IMG_3972

IMG_3956

IMG_3965

IMG_3969

IMG_3955

IMG_3960

Els camions portuguesos que treballaven per Intereco SL fotografiats en un solar:

IMG_3964

IMG_3974

IMG_3958

Aquells transportistes portuguesos, com també ho eren els espanyols, eren uns bons professionals que coneixien l'ofici. A més, l'entesa era facilitada per la similitud que la llengua portuguesa presenta amb el català i el castellà, els punts d'afinitat que compartien i una mentalitat propera. Eren gent discreta i treballadora que sabia bellugar-se per tots els països europeus.

La contractació de transportistes portuguesos autònoms per part de Intereco SL fa més de vint-i-cinc anys no té cap paral·lelisme amb la presència massiva de conductors procedents dels països de l'Europa de l'Est que treballen en les grans empreses de transport espanyoles, i també d'algunes grans flotes catalanes, produït aquests darrers anys, amb unes condicions laborals i salarials precàries que són una manifestació més de la profunda crisi que pateix aquest sector.

La façana de la casa del carrer Àngel Guimerà 116 de Salt, que acollia el garatge on Transports Corominas SL hi tancava llurs camions, i la residència dels amos a la primera planta:

IMG_0588

IMG_0589


Interior del garatge:

IMG_0593

La major grandària dels camions i les restriccions imposades per l'Ajuntament a la circulació de camions dins del casc urbà de Salt comportà el trasllat del garatge al polígon industrial de Torremirona, també a Salt, actuació que abordarem en un proper article. 

diumenge, 22 de febrer del 2015

Transports Joan Corominas SL de Salt (III).

El sector del transport a casa nostra acusà fortament l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, la qual fou efectiva el 1 de gener de 1986. Aquest fet suposà grans canvis en el món del transport, el més visible dels quals, la progressiva adquisició per part dels transportistes espanyols, inclosos també els catalans, de camions de constructors europeus.

A partir de 1986 veure a les carreteres tractores Scania, Mercedes Benz, Volvo i Man, que eren els principals fabricants europeus de camions aleshores, deixà de ser una excentricitat, una raresa. Aquest mateix fet es produí en el sector dels autocars i autobusos. El principal damnificat fou el constructor espanyol de camions i autobusos ENASA, la quota de mercat del qual descendia en idèntica proporció en què la guanyava llur competència. Pegaso era de mica en mica arraconada per la resta de fabricants europeus a desgrat que els camions que aleshores produïa eren d'una gran qualitat.

En aquells anys el gruix de l'activitat de Transports Corominas era el transport internacional. Una activitat que des de principis dels anys 1960, en què transportava canyissos des de Salt fins a Besiers amb el primer camió de la casa, el Chevrolet, sempre havien fet amb major o menor intensitat.

Aquesta nova etapa derivada de la pertinença d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea també comportà la renovació completa de la flota de camions. Els vells Pegasos dels anys 1970 i les  tractores Dodge comprades a principis dels anys 1980 foren substituïdes per modernes tractores de constructors europeus. El primer vehicle fou una de les primeres tractores Renault 290 importades a Espanya. Un gran camió en tots els sentits: dotat d'un motor excel·lent, no tarava i tenia uns consums ajustats. Dues fotografies d'aquesta tractora pintada amb el color blau que havia incorporat per primer cop la tractora Dodge C38T:

IMG_3937

IMG_3933

El segon camió que comprà el senyor Corominas fou una tractora Man també pintada de blau i destinada als transports internacionals. Dues fotografies que retraten aquesta tractora amb llur semiremolc de tres eixos:

IMG_3948

IMG_3941

El tercer camió fou una altre tractora Renault 290, un gran camió en tots els sentits. La cabina que equipava presentava un disseny molt reeixit que també produïren altres fabricants europeus:

IMG_3946

IMG_3949

També adquirí el senyor Corominas una tractora Renault 365 importada de França i retratada en aquestes fotografies:

IMG_3993

IMG_3994


IMG_3935

El motiu de la compra dels camions Renault obeïa a raons eminentment pràctiques: un preu de compra raonable, una mecànica fiable, uns consums ajustats i un manteniment econòmic s'hi afegia l'extensa xarxa d'assistència que Renault tenia aleshores escampada arreu dels països europeus. En cas de pana de qualsevol dels camions Renault de can Corominas que treballaven arreu d'Europa, la xarxa d'assistència disponible garantia una reparació ràpida i completa.  
 
L'any 1991 entrà a can Corominas el primer camió Volvo, una marca sueca que convenç per la seva qualitat, fiabilitat, seguretat i disseny. Un dels millors camions del mercat -evitem en aquesta matèria les afirmacions categòriques i dogmàtiques- per al transport internacional. Unes quantes fotografies de la tractora F12 de Transports Corominas que incorporava el color blau:


IMG_4006

IMG_4060

IMG_3940

IMG_4031

IMG_4005

IMG_4032

IMG_3936


IMG_3943

IMG_3942


IMG_3947

IMG_3961

És un fet cert avalat per la consuetud -i aquesta afirmació no té un ànim dogmàtic ni categòric- que després d'un Volvo n'arriba un altre. Estrany és que un transportista que treballa amb un camió Volvo no torni a confiar-hi amb la compra d'un segon Volvo. Això succeí a can Corominas. S'adquirí una segona tractora Volvo per fer transports internacionals.

IMG_3963

IMG_3962

IMG_3938

En el proper article abordarem més camions que tingué Transports Joan Corominas en els anys 1990.