dissabte, 22 de desembre del 2018

El camió Pegaso 1060 d'Àvila (Castella).

L'hivern de l'any 1954 el Centre d'Estudis Tècnics de l'Automoció de Madrid (CETA) capitanejat per l'enginyer Wifredo Ricart Medina, nascut a Barcelona i figura afí al règim franquista, culminà el desenvolupament del camió Pegaso Z-207. Alhora ENASA, l'empresa mercantil de capital públic que construïa els vehicles Pegaso, autoritzà al Centre d'Estudis Tècnics de l'Automoció de Barcelona, dirigit per en Joan Plana, d'emprendre la millora del camió Pegaso 140 dièsel, un model que acusava el pas dels anys. En senyor Plana, conscient de la pèrdua de pes que havia patit la fàbrica de La Sagrera de Barcelona per causa del trasllat del gruix de la producció de camions a la nova fàbrica aixecada a Barajas, antic municipi agregat a Madrid l'any 1949, amb el risc que implicava, aprofità tal autorització per desenvolupament un camió completament nou. 

Amb l'ànim de fer valer el paper que el CETA de Barcelona jugava a ENASA, ideat amb la mentalitat que guiava el desenvolupament i construcció dels camions de la Hispano Suiza -vehicles pràctics, fiables i robusts-, excedint-se més enllà de l'encàrrec rebut i portat a cap amb el més gran secretisme possible, el senyor Plana i llur equip, en lloc de modernitzar el Pegaso 140 dièsel, planificà un nou camió, el Pegaso Z-206. 

La cabina fou una millora encertada de la del Pegaso Z-207, engrandida interiorment i exterior. En l'aspecte tècnic i mecànic el Pegaso Z-206 incorporava servodirecció, fre-motor, un xassís pla reforçat apte per carregar vuit tones i un motor dièsel heretat del Pegaso Z-203 de 9.347cc que oferia cent quaranta cavalls de potència. El Pegaso Z-206 fou desenvolupat només en dos anys, essent presentat l'any 1956. L'any 1958 s'incrementà la cilindrada del motor fins els 10.140 cc que produïen cent seixanta-cinc cavalls de potència. 

El Pegaso Z-206 fou el primer pas en la direcció correcta que culminà amb el gran creixement que ENASA tingué en la dècada de 1960, llurs anys gloriosos:  

Pegaso Z206 catàleg

El Pegaso Z-206, vehicle d'una gran bellesa i elegància, tingué una versió de camió tractor, el Z-703, i la nissaga del 1060 i models que se'n derivaren, els quals dominaren amb absoluta naturalitat el mercat espanyol en la dècada de 1960.

La bona acollida del Pegaso Z-206 entre els transportistes, la qual tingué continuïtat amb dos models posteriors, el Pegaso 1060 i el Comet, enfortí el paper i importància que el CETA de Barcelona tenia a ENASA, evitant-ne llur desaparició i propiciant que el Departament Tècnic Central fos implantat a Barcelona. Un èxit rotund del senyor Plana que guanyà la partida a en Wifredo Ricart. Les responsabilitats que en Joan Plana tingué a ENASA s'intensificaren en els anys que el senyor Claudio Boada ostentà la presidència de l'empresa, assumint el desenvolupament del Pegaso Cabina Quadrada presentat al Saló de Barcelona l'any 1972.  

De Pegasos Z-206 no sabem pas que s'hagi conservat cap unitat. Tampoc de la versió tractora, el Z-703. Pegaso Z-206 amb matrícula provisional:
Pegaso Z206 1956
L'any 1960, per perseverar en l'èxit rotund assolit pel Pegaso Z-206, ENASA posà a la venda el Pegaso 1060, primer model que eliminà la denominació encapçalada amb la lletra Z, el qual, en el curs dels anys que estigué en producció, tingué unes poques modificacions i canvis. 

Primera versió del Pegaso 1060 amb les defenses incrustades al para-xocs davanter i els intermitents laterals superiors, dos elements procedents del Pegaso Z-206:

frontal Pegaso 1060

camió Pegaso 1060 catàleg

Una de les primeres unitats del Pegaso 1060, matriculat l'any 1960 a Múrcia, amb la caixa de fusta i alces concebuda per a transports de tota mena:

Pegaso_1060_MU34432_1960

Segona versió del Pegaso 1060 amb una cabina desproveïda de les defenses muntades en el para-xocs i de l'intermitent lateral superior:

Pegaso 1060 2 versió

Uns bons amics ens han facilitat les fotografies d'una troballa excepcional que és la causa de la redacció d'aquest article. Un Pegaso 1060 matriculat l'any 1960, que conserva dos dels elements propis del Pegaso Z-206, les defenses del para-xocs i l'intermitent lateral superior.

Descobertes de camions vells tancats anys i panys en llocs recòndits n'hi ha en el curs de l'any unes quantes. La major part, relatives a camions Pegaso i Ebro, ho són a conseqüència de la venda del vehicle en qualsevol portal d'internet. I la copiosa informació que circula a internet sobre tals descobertes fa superflu consignar-ho en aquest espai. Només abordem la descoberta de vehicles singulars, poc corrents, de marques que tingueren poca difusió, extrem prou conegut dels nostres lectors. Tanmateix aquest cas és diferent. Es tracta d'un dels primers Pegaso 1060 construïts per ENASA que ha aflorat. 

Pegaso 1060 descobert en un magatzem de Àvila que presenta un estat de conservació extraordinari, amb tots els elements de fàbrica, i la caixa de fusta de transports generals, particularment de gra, construïda per un carrosser local, Carrosseries Arribas:

Pegaso

Pegaso 13

Pegaso 1

El camió, d'acord amb la informació disponible, ha estat més de quaranta anys tancat. Conserva la matrícula reglamentària de l'any 1960, fet insòlit, i no passà mai cap inspecció tècnica de vehicles ni se li acoblà el tacògraf:

Pegaso 25

Detall de la cabina del camió, de la qual han desaparegut els llums davanters:

Pegaso 6

Elements del Pegaso Z-206 incorporats al Pegaso 1060 d'Àvila:

Pegaso 10

Pegaso 7

Pegaso 19

Pegaso 20l

Pegaso 3

Pegaso 21

Porta del conductor:

Pegaso 23

Detall del tablier, heretat del Pegaso Z-207 Barajas, i les palanques:

pegaso 12

Pegaso 2

Pegaso 24

Pegaso 11

La caixa de fusta presenta un estat de conservació admirable. D'acord amb les condicions òptimes del camió, llur recuperació hauria de limitar-se, en la nostra opinió, en garantir el funcionament mecànic correcte i segur. Mantindríem l'aspecte exterior del Pegaso que ara presenta, amb el solatge que el pas dels anys hi ha deixat acumulat. Només cal acoblar-hi el parell de llums davanters. Aquest plantejament fou portat a cap, amb un resultat satisfactori, amb un Pegaso Z-207 que estigué tancat en el garatge d'una farinera d'un poble de la província de Saragossa una colla d'anys, el qual, exteriorment, manté la presència del dia que fou descobert i desocupà el garatge que l'havia aixoplugat:

Pegaso 17

Pegaso 16

Pegaso 15

El Pegaso 1060 de l'any 1960 ha abandonat l'espai que ha ocupat quaranta anys i ha marxat cap a La Rioja, on, llur nou propietari, n'emprendrà llur restauració:

Pegaso 14.jp

Pegaso 9

Fóra del més gran interès que les successives troballes de camions, degudament rehabilitats, aplegués tots els models produïts a Espanya des de l'any 1940: el Hispano Suiza G66, els Babcock & Wilcox, el Pegaso Z-206 i Z-703, els primers models de Barreiros, els Karpetan, els Henschel Hispania, els Nazar, els TMU, els Uro els IPV. Tant de bo que l'amo del Pegaso l'encerti amb la restauració amb l'aplicació del principi de la mínima intervenció per tal que mantingui l'estat meravellós que té produït pel transcurs del temps.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada