dissabte, 14 de juliol del 2018

Els autobusos urbans de la casa Nazar a Catalunya.

El creixement demogràfic que hi hagué en les ciutats industrials del país a partir de 1960 propicià que alguns Ajuntaments, per facilitar els desplaçaments dels nouvinguts, establissin un servei urbà de transports que explotava un particular sota el règim de concessió administrativa. Aquest servei cobria una necessitat bàsica: el desplaçament dels nous veïns des de llurs barris, situats sovint en espais allunyats de les ciutats i mal comunicats, fins el nucli urbà per satisfer necessitats bàsiques com la compra, gestions administratives, visites mèdiques, anar a l'escola. Els barris aixecats de la nit al dia en les dècades de 1960 i 1970, en antics camps de conreus, estaven mal planificats i disposaven de pocs serveis urbanístics bàsics i equipaments públics.

Com a mínim, a Catalunya hi hagué quatre municipis de certa importància que en la dècada de 1960 disposaven del servei públic de transport urbà prestat, en part o totalment, per autobusos de la casa Nazar. 

El primer municipi és Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. El servei de transport urbà fou prestat per l'entitat Transports de viatgers de Montcada (Travimo), constituïda l'any 1960, que explotava la línia del barri de Mas Rampinyo fins al barri de can Sant Joan passant pel centre urbà de Montcada i Reixac. Travimo, controlat per la família Bertran, tingué un autobús Nazar. Tres fotografies del cotxe Nazar, la primera, amb la matrícula verda:

AUTOBUS 02

AUTOBUS 23

AUTOBUS 08

L'any 1963 Factorias Nápoles SA, per superar la greu crisi econòmica que patia i que l'havia abocat a la presentació de suspensió de pagaments resolgué la presentació d'una nova gamma de furgonetes, camions i autobusos per incrementar les vendes i els ingressos.

L'autobús urbà Nazar dissenyat pel senyor Vincenzo Angelino Gervasio, llençat l'any 1963, el frontal del qual presentava una semblança tamisada amb el de l'espaterrant autocar model Ocell Blau:


autobús Nazar urbà

El segon municipi català que tingué un vehicle Nazar en el servei de transport urbà fou Valls, la capital de la comarca de l'Alt Camp. El 11 de novembre de 2014, per commemora els cinquantè aniversari de la creació del servei d'autobús urbà de Valls, fou publicat al diari Punt Avui un article del periodista Josep Lluís Eras que narrava la implantació de tal servei. 

L'any 1964 s'executaren a la capital de l'Alt Camp uns habitatges allunyats del centre de la ciutat. Mario Forés i Masdeu va adonar-se que els desplaçaments dels residents dels nous habitatges Clols podia fer rendible un servei urbà de transport de viatgers que també acostés els infants a les escoles i els treballadors a les fàbriques del polígon industrial. Presentada la sol·licitud, el 21 de maig de 1964 l'Ajuntament de Valls atorgà la prestació del servei al Sr Forés. El 13 de juliol de 1964 un autobús Nazar féu el primer viatge del servei de transport urbà de Valls. El trajecte costava una pesseta. El servei de transport urbà fou també ben acollit pels veïns dels municipis propers de Valls com Salomó, Vilabella i Nulles, que utilitzaven el tren per desplaçar-se. 

El Nazar comprat pel Sr.  Mario Forés i Masdeu l'any 1964 que féu el servei del transport urbà de Valls:

autobus Nazar Valls perfil


Tres mesos després d'haver entrat en funcionament el transport urbà, es produí una suspensió temporal del servei per un fet fortuït. A principis del mes d'octubre de 1964 hi hagué un incendi en el garatge de la carretera de Montblanc, propietat del senyor Francisco Planas, on, amb altres vehicles, es tancava l'autobús Nazar. El cotxe, que patí danys considerables, fou reconstruït a la fàbrica que Factorias Nàpoles SA tenia a Saragossa, on es produïen els vehicles Nazar. Al cap d'uns mesos, amb el cotxe refet, es reprengué el servei. 

Estat que presentava el garatge que el senyor Planas tenia a la carretera de Montblanc, extingit l'incendi i els vehicles calcinats:

incendi nau Ajuntament Valls 1964

L'autobús Nazar transitant en un carrer de Valls l'any 1967:

El primer bus urbà ࠤ

Una de les darreres fotografies que es conserven del Nazar de Valls, a les acaballes, força esgavellat:

autobús Nazar Valls acaballes

El Nazar, que féu llur primer servei el dia 13 de juliol de 1964, estigué en servei fins el 9 de desembre de 1983, quan, en renovar-se la flota dels vehicles adscrits al servei de transports urbans de Valls, fou definitivament donat de baixa.

Els dos municipis més poblats els serveis de transports urbans dels quals comptaren amb vehicles Nazar foren Badalona i Santa Coloma de Gramenet, a la comarca del Barcelonès. L’any 1956 es constituí, per iniciativa de la senyora Carmen Hospital Hospital l’empresa Transportes Urbanos SA (TUSA), essent president del consell d'administració el senyor Francesc Suñer Carrió. Llur primera línia comunicava els barris del Fondo i Singuerlin de Santa Coloma de Gramenet. 

L'ajuntament de Badalona, municipi limítrof a Santa Coloma de Gramenet, convocà l'abril de 1957 un concurs públic per adjudicar la concessió administrativa del servei de transport urbà. El 3 de juny de 1957 el ple de l'Ajuntament de Badalona adjudicà la concessió de tal servei a Transportes Urbanos SA (TUSA), única empresa que participà en el procediment.

TUSA tingué vuit cotxes Nazar que treballaven en les línies urbanes de Santa Coloma de Gramenet i Badalona. Els dos primers, amb els números 8 i 9, tenien les matrícules B-302462 i B-302463. Les fotografies conservades d'aquests dos cotxes recullen les transformacions practicades en els frontals, amb especial incidència en la desaparició de l'elegant i refistolada calandra del radiador. Aquesta transformació desvirtuà profundament la imatge que aquests vehicles presentaven.

El Nazar amb matrícula B-302462 cobria majorment les línies de Badalona:

Nazar TUSA_8

autobús TUSA_8 B 302462

El Nazar amb matrícula B-302463 treballà indistintament, en funció de les necessitats del servei, en les línies de Santa Coloma de Gramenet i Badalona que explotava TUSA:

Nazar TUSA_9

El Nazar fotografiat l'agost de 1975 pel senyor Josep Miquel Solz:

autobús Nazar línia riera Canyadó Sta Coloma

El Nazar, davant d'una filera d'autobusos de TUSA, al carrer Guifré de Badalona on es localitzava el garatge de l'empresa, fotografiat pel senyor Manel Armengol:

autobús Nazar Guifre

El dia 11 de setembre de 1966 s'inaugurà la tercera línia urbana de Badalona que explotava TUSA. Comunicava els barris de Llefià, Artigas i Sant Roc amb el centre de la ciutat a través de l'avinguda Martí Pujol. La línia era coberta amb sis autobusos Nazar numerats del 14 al 19. 

Benedicció de tres cotxes Nazar, comprats l'any 1966, a la plaça de l'Ajuntament amb l'assistència de les autoritats locals (col·lecció Arxiu de Badalona):

inauguració línies 1966 plaça Ajuntament

tres autobusos Nazar amb les autoritats a la plaça Ajuntament

Nazar Badalona autoritats

Nazars Badalona

dos autobusos Nazar amb un policia local

autobús Nazar Badalona 1966

autobusos Nazar amb els xofers i les cobradores

autobús Nazar amb dues cobradores

Tres fotografies dels cotxes Nazar circulant pels carrers de Badalona:

autobús Nazar Badalona darrera autoritats

autobús Badalona girant

autobús Nazar Badalona en servei

El Nazar que cobria la línia 1 de Santa Coloma de Gramenet fotografiat l'agost de 1975 pel senyor Josep Miquel Solz:

Nazar Badalona línia Artigas Canyadó

El Nazar en una parada de la línia 1 de Santa Coloma de Gramenet:

Nazar Santa Coloma de Gramenet


El darrer Nazar que tingué TUSA, amb el número 19, comprat l'any 1966, fotografiat pel senyor Manel Armengol mig desballestat en un carrer del polígon industrial de Badalona l'any 1976:

Autobús Nazar de TUSA Col·lecció Manel Armengol

El darrer municipi que tingué un  bus Nazar fou Blanes, a la comarca de La Selva. El senyor Pere Gonzàlez Esquerdo tingué l'encert de retratar-lo en la segona meitat dels anys 1970 disposant d'un testimoni gràfic. Aquest cotxe, propietat de l'empresa Auto Transportes Urbanos de Pasajeros de Blanes, propietat de la família Brillas, que tenia la concessió administrativa d'aquest servei municipal,  comunicava el nucli urbà de Blanes amb l'estació de tren:

autobús Nazar Blanes Pedro González Ezquerdo


autobús Nazar blanes 1974


nazar blau blanes GE52778

AUTOBÚS NAZAR BANES 1975

Escut identificatiu de la marca Nazar incrustat en el frontal del vehicle:

nazar escuT
Aquest article ha estat possible per la informació i fotografies disponible a la xarxa sobre les línies i vehicles que uns quants afeccionats han compartit desinteressadament i generosa, i també la web documentada, exhaustiva i de gran amenitat Autobusesbcn.es impulsada pel Sr José Mora.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada