dissabte, 3 de gener del 2009

Justificació del bloc.

Aquest bloc neix amb la voluntat d'intentar recuperar, en la mesura del possible, i abans que sigui massa tard per la desaparició de llurs protagonistes, les històries diverses del transport per carretera a Catalunya, realitzades principalment en camions, furgonetes i autocars, en el període comprès entre els anys 1950 i la dècada de 1970.

L'afecció als camions en general m'ha dut a gaudir de la recuperació de fotos antigues, les quals contenen històries molt interessants rere seu que palesen alhora les vicissituds del país i la precarietat de mitjans amb els qual va caldre emprendre l'activitat després de la dissortada guerra dels anys 1936-1939.

Per tant, em disculpo d'antuvi pels errors i omissions que les informacions que es continguin en aquest bloc puguin tenir atès que l'ànim que ha animat llur creació és el d'un simple afeccionat.

Moltes gràcies

1 comentari: