dimecres, 9 de desembre del 2009

El camió EBRO B-45 de la fàbrica COTOLLA de Ripoll.

La COTOLLA fou una de les empreses tèxtils més importants i conegudes de la comarca del Ripollès. Ubicada al carrer Progrés de la vila de Ripoll, just davant de l'estació de tren de la RENFE, fou fundada per iniciativa de tres industrials l'any 1946: els senyors Colomer, Torrent i Llaudet. Llur denominació COTOLLA és l'acrònim del primer cognom dels tres fundadors. Va començar llur activitat amb 8 treballadors i va arribar a 330 treballadors de personal.

En quant al segon fundador, cal dir que el senyor Moisès Torrent és propietari d'una de les darreres fàbriques de filats que hi ha a Catalunya: FILATURES MOTO SA de Gombrèn (Ripollès). La denominació de MOTO és també l'acrònim del nom i cognom de llur fundador.

En relació al senyor Enric Llaudet, fou president del Futbol Club Barcelona i hereu de FILATURES LLAUDET SA, creada per llur pare en Josep Maria Llaudet l'any 1901 i amb fàbriques a Sant Joan de les Abadesses, Aiguafreda (Vallès Oriental), Sant Pau de Segúries i Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona). L'any 2006 FILATURES LLAUDET SA va tancar definitivament les darreres fàbriques de filats que encara treballaven a Aiguafreda i Sant Joan de les Abadesses, extingint-se una empresa centenària de filatura.

Aquesta empresa va publicar entre els anys 1956 i 1962 la REVISTA COTOLLA on informava de diversos aspectes d'interès de la fàbrica. La portada del número del mes de setembre de l'any 1958 és il·lustrada amb la fotografia d'un bonic camió Ebro B-45 aparcat al carrer Progrés de Ripoll, tot just davant de la fàbrica.

El camió Ebro de la fàbrica de la Cotolla de Ripoll

Per la matrícula d'aquest camió Ebro (B-133567), crec que és una de les primeres unitats d'aquest model que va fabricar MOTOR IBÉRICA SA, talment com es palesa per les lletres GAS OIL escrites al para-xocs davanter del camió, el qual és característic dels anys 1950 i que desapareixerà progressivament en la dècada següent. També és remarcable el poc trànsit de vehicles que hi havia aleshores en un dels principals carrers de Ripoll on es concentraven diverses fàbriques i empreses prou importants.

Aquesta empresa de filatures va tenir una intensa activitat industrial en la dècada de 1950-1960, disposant en els anys seixanta de dos camions per a atendre tots els serveis que li calien. Als anys setanta i degut a la crisi del petroli, la COTOLLA inicià una lenta decadència amb successives reduccions de personal fins que va tancar les portes definitivament l'estiu de l'any 2008, després de més de seixanta anys d'activitat. En aquesta fotografia del novembre de l'any 2009 es veu la façana de LA COTOLLA del carrer Progrés de Ripoll, dos any després de llur tancament.
IMG_2174

La fotografia de l'any 1958 amb el camió Ebro davant de la fàbrica de la COTOLLA il·lustra els anys en que la economia catalana reprenia llur activitat després del sotrac de la guerra civil dels anys 1936-1939, basant-se en el sector industrial i, més concretament, el tèxtil, en una comarca que malgrat l'accidentada orografia i deficients comunicacions va gaudir d'una notable activitat industrial.

Des d'aquí vull agrair la fotografia i les dades facilitades per l'amic Agustí Dalmau, arxiver de la vila de Ripoll, qui, coneixedor de la meva dèria envers els camions, està sempre amatent a facilitar-me fotografies i material d'interès que permeten la redacció d'articles en aquest bloc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada