diumenge, 19 de desembre del 2010

Vehicles de Can Olivet amb matrícules d'altres províncies (i XVI)

83) AUTOCAR PEGASO SETRA SEIDA amb matrícula B-796790.
Xassís núm. 6810071
HP. 41,5
Places: 39 més el conductor.
Carrosseria: Setra Seida.
Butaques: Singla H10 R
Aquest autocar es va matricular el 21 de gener de 1969, inscrivint-se a nom d'en Cardona. El va adquirir l'empresa OLIVETRANS SA per a la sucursal de Cala Ratjada (Mallorca) que compartia amb la família Vaquer, inscrivint-se a favor de l'empresa BRUGUÉS OLIVET SA, amb domicili al carrer Nord 117 de Banyoles (Pla de l'Estany). Es va donar de baixa el 30 de desembre de 1983.
Llurs xòfers foren l'Agustí Moliné, l'Enrique Contreras, Juan Godoy i l'Agustí Moliné altre cop.

Fotografies d'aquest autocar a Paris l'any 1977:

fot616

fot617

fot618

Documentació administrativa:

fot610

fot611

fot612

fot613

fot614

fot615
84) CITROËN amb matrícula CA-4012.
Aquest vehicle era un auto que va transformar-se en camioneta. Es va matricular el 24 d'octubre del 1950, inscrivint-se a nom del senyor Agustí Brugués i Olivet, amb adreça al carrer Generalísimo 3 de Besalú (Garrotxa). Es va vendre el 6 d'octubre de 1966 al senyor Joan Serrat i Oliveras del municipi de Tortellà.
85) AUTOCAR REO amb matrícula L-4218.
Aquest vehicle havia estat originalment un camió que va transformar-se un un autocar mitjançant una carrosseria fabricada per en Torrent de Figueres (Alt Empordà). Amb el temps se li va muntar un motor GMC de 20 HP.
Aquest camió va comprar-se l'any 1950 al senyor Manuel Sanmartí i Bellés, amb adreça al carrer Castelló 234 de Barcelona, apoderat de la societat LA LACTARIA ESPAÑOLA SA, fabricant de la llet RAM. Es va inscriure a nom del senyor Agustí Brugués i Olivet, amb adreça al carrer Generalísimo 3, de Besalú (Garrotxa). Es va vendre l'any 1953 al senyor Simó Barceló, amb domicili al carrer Enrique Alzamora 3, de Palma de Mallorca.

El Reo davant de la casa vella de Can Brugués a Besalú:

fot623

Aquest REO fotografiat al poble de l'Avelhanet (Foix), camí de Lorda l'any 1952. Aquest fou el primer viatge d'en Joan Brugués i Prat:

fot624

Resguard del pagament de l'impost de circulació:

fot619

fot620

Targeta del senyor Simó Barceló, comprador d'aquest autocar:

fot621
86) TURISME CITROËN amb matrícula OR-1913.
HP: 10
Es va comprar l'any 1956 al senyor Alfons Espona Puig Puigsevimanell, amb adreça a la plaça Santa Clara 7, de Vic (Osona), inscrivint-se a nom del senyor Joan Brugués i Prat, amb domicili al carrer Generalísimo 1-3, de Besalú (Garrotxa). Es va vendre l'any 1960 a Tordera (Maresme). Hi ha l'anècdota que el 1 de març de 1957, dia del casament dels senyors Joan Brugués i Joaquima Olivé, aquest Citroën se li va trencar la barra de torsió en la carretera de Banyoles al santuari del Collell.

El senyor Joan Brugués acompanyat de la seva mare al costat del Citroën, el 1 de març del 1957, dia del seu casament:

fot627

Resguard acreditatiu del pagament de l'impost de circulació:

fot625

fot626
87) AUTOCAR O.M. TIGROTTO amb matricula O-114722.
Motor núm. OM03D-130-005771.
Places: 21
Carrosseria: Ayats (Arbúcies-La Selva).
Es va matricular el maig del 1969, figurant-ne com a propietari el senyor Ricardo Fernández Suarez, amb adreça al carrer Abarca 4, d'Avilés. Fou comprat el gener del 1977 al senyor Josep Vaquer i Esteva, de Cala Ratjada (Mallorca), per bé que era inscrit a nom dels senyors Joan Satre i Capó i Leonor Servera, també de Cala Ratjada. Fou traslladat a Banyoles procedint-se a llur desballestament.

Fotografia d'aquest autocar desballestat al garatge de Can Olivet, al carrer Pere Alsius de Banyoles:

fot636

Documentació administrativa:

fot628

fot629

fot630

fot631

fot632

Factura del noli des de Mallorca fins a Barcelona lliurat per l'empresa Ybarra & CIA:

fot633

Fitxes del motor de l'O.M.:

fot634

fot635
88) AUTOCAR PEGASO PM-149400.
Places: 48
Carrosseria: Ayats (Arbúcies - La Selva).
Aquest autocar va comprar-se el 1 de gener del 1981 a l'empresa TRANSBUS SA, del carrer 16 de juliol, de Palma de Mallorca, inscrivint-se a nom del senyor Joan Brugués i Prat, amb adreça al carrer Sant Esteve 3, d'Olot (Garrotxa). Fou venut a TRANSPORTS OLIVERAS de Cassà de la Selva. Llurs xòfers fòren en Joan Colomer i en Lluís Bujan.

Aquest Pegaso fotografiat al garatge del carrer Pere Alsius de Banyoles (Pla de l'Estany):

fot637

fot638
89) AUTOCAR PEGASO amb matrícula PM-4504-A.
Places: 32
Carrosseria: Ayats (Arbúcies - La Selva).
Aquest autocar va comprar-se el 1 de gener del 1981 a l'empresa TRANSBUS SA, del carrer 16 de juliol, de Palma de Mallorca. Fou venut al senyor Pere Estarriol i Bramon, amb adreça al carrer de la Caserna 4, de Figueres (Alt Empordà).

Fotografies d'aquest autocar al carrer Pere Alsius de Banyoles (Pla de l'Estany):

fot640

fot641

fot642

Targeta de l'empresa TRANSBUS:

fot639
90) AUTOCAR PEGASO SETRA SEIDA S-122 amb matrícula PM-5420-T.
Xassís núm. 104804880
Motor: Pegaso Europa de 170 HP
Places: 47 més guia i conductor
Pneumàtics: 10,00 x 20
Carrosseria: Setra S-122
Aquest autocar va matricular-se el 31 de març del 1981. Es va comprar el 25 de gener de 1990 al senyor Gabriel Barceló i Oliver, de Palma de Mallorca per mediació del senyor Manuel Fernández (en "xaleco") de Pallejà, inscrivint-se a nom de l'empresa BRUGUÉS OLIVET SA amb domicili al carrer Canat 117 de Banyoles. Es va donar de baixa per a llur desballestament el desembre del 1999. Aquest autocar sempre havia treballat a Menorca fins que fou comprat per BRUGUÉS OLIVET SA.

fot647

Aquest autocar fotografiat a la benzinera d'Arbúcies.

fot649

fot650

fot648

Documentació administrativa:

fot643

fot644

fot645

fot646
91) AUTOCAR PEGASO SETRA SEIDA S-122 amb matrícula PM-5424-T.
Xassís núm. 104804980
Motor: Pegaso "Europa" de 170 HP.
Places: 47 més guia més conductor més dues places.
Pneumàtics: 10,00 x 20
Carrosseria: Setra S-122
Aquest autocar es va matricular el 31 de març de 1981. Va comprar-se el 25 de gener de 1990 al senyor Sebastià Barceló i Oliver, de Palma de Mallorca, per mediació del senyor Manuel Fernández (en "xaleco"), inscrivint-se a nom de l'empresa BRUGUÉS OLIVET SA, amb adreça al carrer Canat 117, de Banyoles (Pla de l'Estany). Aquest autocar sempre havia treballat a Menorca fins que fou comprat per BRUGUÉS OLIVET SA. Es va donar de baixa per llur desballestament sent usat per una carrossa del carnaval d'Olot.

fot655

fot656

fot657

L'Agustí Brugués al volant d'aquest autocar al garatge del carrer Pere Alsius de Banyoles:

fot658

fot659

fot660

Documentació administrativa:

fot652

fot653

fot654
92) AUTOCAR PEGASO SETRA 215 HD amb matrícula PM-0237-AF/IB-0237-AF.
Motor: Pegaso.
Places: 55 més guía més una altre plaça.
Pneumàtics: 295/80 R 22,5
Carrosseria: Setra K
Aquest autocar fou matriculat el 29 de març de 1985, sent comprat el 7 d'agost de 1989 al senyor Josep Vaquer, de Cala Ratjada (Mallorca), apoderat de l'empresa MAR BLAU SA. Es va inscriure a nom de l'empresa BRUGUÉS OLIVET SA amb domicili al carrer Canat 117, de Banyoles. Es va vendre l'any 2005 a l'empresa LOREN BUS.
Els xòfers d'aquest autocar han estat en Joan Arau i en Josep Galià.

fot662

fot663

L'Agustí Brugués al volant d'aquest autocar:

fot664

fot667

fot670

fot671

Fotografiat a Andorra el 14 d'octubre del 1992:

fot672

Interior d'aquest autocar:

fot665

fot666

fot668

fot669

Documentació administrativa:

fot661
Els tres autocars Pegaso carrossats per SETRA pertanyents a l'empresa BRUGUÉS OLIVET SA, matriculats a Palma de Mallorca, fotografiats al carrer Pere Alsius de Banyoles:

fot651

fot673

fot674

fot676En Joaquim Genís al volant del Pegaso carrossat per Beulas i l'Agustí Brugués al volant del Pegaso carrossat per Setra, al carrer Pere Alsius de Banyoles:

fot677

fot675
93) CAMIÓ BEDFORD EQUIPAT AMB UN BOLQUET amb matrícula V-21816.
Motor: Perkins
Aquest camió fou comprat al senyor Àngel Boada Serra de Caldes de Malavella, inscrivint-se a nom del senyor Agustí Brugués i Olivet, amb adreça al carrer Generalísimo 3 de Besalú. Fou usat pel senyor Brugués per a transportar la sorra i la greda de la construcció del garatge del carrer Nord 65 i 67 de Banyoles.


Amb aquesta crònica finalitzem tots els vehicles de Can Olivet, difosos mercès a l'extraordinari arxiu que el senyor Joan Brugués i Prat conserva i que han tingut molt bona acollida entre els afeccionats. És remarcable l'interès que els autocars i autobusos suscita entre els afeccionats als vehicles industrials.

En properes cròniques abordarem altres empreses participades per AUTOCARS BRUGUÉS OLIVET -com ho és TRANSPORTS PÚBLICS D'OLOT (TPO) i GIRONABUS SA- o empreses que havien treballat per aquesta important empresa del Pla de l'Estany, recuperant-les de l'oblit atès que algunes van desaparèixer anys enrere.

1 comentari: