diumenge, 8 de març de 2015

Transports Joan Corominas SL de Salt: la nau del polígon Torremirona de Salt (X).

El garatge on Transports Corominas hi tancava llurs camions era al carrer Àngel Guimerà 116 de Salt, un municipi a tocar de Girona. Com succeí amb d'altres empreses de transports familiars que tancaven els camions als garatges de tota la vida ubicats en els centres urbans de les viles i ciutats, la part superior dels quals constituïa generalment la residència de l'amo i llur família, amb la comoditat que se'n derivava, esdevingué aquest fet, amb el transcurs del temps, un greu problema. Els camions cada cop eren més grans; els garatges tenien unes dimensions poc aptes per l'aparcament de les tractores i llurs semiremolcs. Les maniobres d'entrada i sortida dels vehicles causava, en ocasions, embussos; i els plans urbanístics municipals i les ordenances de circulació locals han fet mans i mànigues per foragitar i allunyar el trànsit dels grans camions dels nuclis urbans. 

A Barcelona, les empreses de transports que disposaven de naus al barri del Poblenou de Barcelona foren bandejades per l'Ajuntament de Barcelona i reallotjades als polígons industrials del Vallès, singularment el Centre Internacional de Mercaderies CIM-Vallès ubicat a Santa Perpètua de Mogoda. S'ha de tenir en compte que els primers despatxos de recepció i lliurament de la mercaderia de les agències de transports que treballaven a Barcelona eren emplaçats al barri de Ribera de Barcelona. Per tant, abandonar el Poblenou fou una segona mudança. En tot cas, avui dia les molèsties que la circulació de grans camions causa en la mobilitat de ciutat densament poblades com Barcelona i els municipis limítrofs que formen part de la seva àrea metropolitana és un fet cert que no admet discussió possible.  Per al repartiment urbà hi ha petits camions i furgonetes, ideals per executar aquesta feina.
Aquest problema entronca amb polígons industrials executats a les darreries dels anys 1960 i la dècada de 1970 les naus dels quals són obsoletes per atendre els nous requeriments de circulació de camions i emmagatzematge de mercaderies. Hi ha nombrosos polígons industrials propers a Barcelona que registren poca demanda perquè les naus construïdes no reuneixen els requisits que avui dia es necessiten per l'emmagatzematge de palets: naus que no disposen de les alçades, accessos i espais diàfans suficients. Arribar-hi, a aquests polígons industrials, en les hores de major circulació és una odissea. Que els treballadors trobin lloc per aparcar-hi el seus vehicles particulars esdevé cada dia un cop de sort. I les amplades del carrers i vies d'accés, projectades i executades en les dècades de 1960 i 1970, tenen unes dimensions insuficients per a la circulació i maniobrabilitat dels grans camions. El gran problema és que el sòl consumit, en un país petit com Catalunya, és irreversible. La crisi econòmica que repercuteix en una davallada del preu d'aquestes naus fa inviable l'execució d'un pla de reforma interior o de millora urbana. I el resultat d'uns lloguers econòmics és la lenta degradació d'aquests polígons industrials.   

Atesos els problemes exposats sobre la circulació de grans camions en els nuclis urbans de les ciutats, a finals dels anys 1980 Transports Corominas es traslladà a una moderna nau del polígon industrial de Torremirona, a Salt. Una nau ample i grossa amb una gran pati exterior per aparcar-hi els camions. Treballs de construcció de la nau en aquest polígon:

IMG_5737

Fotografies de l'estat actual que presenta la nau que Transports Corominas té al polígon de Torremirona:

IMG_2801

IMG_2803


Diverses tractores i els seus semiremolcs que can Corominas ha tingut en el transcurs dels anys. La flota integrada pels vehicles comprats en els anys 1990:


IMG_3989

IMG_3990

IMG_4114

IMG_4114


Vehicles més moderns comprats a partir de l'any 2000:

IMG_2853

IMG_2848

IMG_2846

IMG_2844

La nau que té Intereco, operador logístic de transports internacionals a la carretera de Girona a Anglès, la carretera de la vergonya per la gran quantitat d'accidents que registra:

 IMG_2799

IMG_2805

IMG_2804

IMG_4112

Diversos semiremolcs de can Corominas:

IMG_2823

IMG_2821


IMG_2822

IMG_2811

IMG_2808

IMG_2810

IMG_2850

En el proper article, i últim, abordarem els darrers camions que ha tingut Transports Corominas.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada