dilluns, 23 de febrer del 2009

MATERIALS I TRANSPORTS COLL SL d'Olot: una manera de fer pràctica

Crec que les empreses de transport poden classificar-se de dues menes: les grans empreses de transport i les empreses petites sovint de caràcter familiar.

Un exemple de gran empresa és TRANSPORTS PADROSA, de Figueres, la qual compra un gran nombre de tractores d'una marca concreta, fet que li permet negociar i gaudir d'un preu d'adquisició força atractiu, i té aquests vehicles en ple rendiment durant uns 4-5 anys aproximadament, destinant-los al transport internacional de manera que recorren molts quilòmetres a l'any. Aquesta actuació empresarial té la seva raó de ser en poder amortitzar un vehicle el més ràpid possible atès que els camions nous pateixen una gran pèrdua de valor en poc temps.

Les empreses de caràcter familiar tenen un tarannà diferent, atès que es dediquen a transportar mercaderies dins d'un àmbit territorial força més reduït, i els vehicles que adquireixen, siguin nous o de segona ma, pretenen allargar-los-hi llur vida útil. Possiblement, l'enfocament de la rendibilitat d'un vehicles es realitza sota un altre prisma. A més, el tracte personal és completament diferent.

L'empresa que avui noticiem pertany sense cap mena de dubte a la segona categoria descrita: una empresa familiar els vehicles de la qual tenen una clara voluntat de permanència. Em refereixo a l'empresa MATERIALS I TRANSPORTS COLL, d'Olot, dedicada bàsicament a la venda de material d'obra.

Aquest estiu vaig poder visitar gràcies a l'amic Miquel Patinyo les instal·lacions d'aquesta empresa olotina, i em va sobtar no solament l'amabilitat amb la qual ens tractaren sinó els vehicles que encara conserven en actiu prestant servei diari, els quals haurien d'estar preservats per un col·leccionista. Que un Pegaso 1061 matriculat l'any 1971 encara estigui en actiu palesa tant l'ànim de conservar les coses per part dels responsables d'aquesta empresa com llur encert en la selecció i formació dels xòfers que l'han conduït. Conduir un camió amb canvi de bola no és pas una tasca fàcil: he parlat amb xòfers joves que m'han confessat que no sabrien pas conduir un Pegaso amb aquest canvi.

Aquesta empresa sempre va escollir camions Pegaso i Ebro. També tingueren un Pegaso 3060 amb una grua PESCI, avui dia desaparegut.

Pegaso 1061 en actiu i matriculat l'any 1971, el qual està molt ben conservat:

Pegaso 200 a Olot

Pegaso 1095 portacontenidors, conegut com a "supercomet", un dels millors productes d'ENASA:

Pegaso Supercomet portacontenidors de l'empresa COLL d'Olot (Girona)

Ebro E60 retirat de fa poc del servei, vehicle molt fiable però amb poca capacitat de frenada:


camió Ebro E60 a Olot (Girona)

Tractora Pegaso Tecno, possiblement el producte més brillant d'ENASA:

Tractora Pegaso Tecno de l'empresa COLL d'Olot

Atesa la fidelitat de l'empresa MATERIALS I TRANSPORTS COLL SL per Pegaso, han escollit camions IVECO per a la renovació de la flota: fotografia d'un modern Iveco equipat amb una grua EFFER de gran capacitat de càrrega.

Iveco de l'empresa COLL a Olot

Excavadora CATERPILLAR fotografiada a les instal·lacions d'aquesta empresa, màquina la fiabilitat i qualitat de la qual es reconeguda mundialment.

Caterpillar de l'empresa COLL d'Olot

Des d'aquest blog solament desitgem que aquests Pegaso restin encara força anys en servei, atès que el seu estat de conservació en justifica que siguin preservats per algun afeccionat un cop siguin retirats del servei actiu i donats de baixa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada