dissabte, 10 de setembre de 2011

La construcció de la central hidroelèctrica de Llesp a càrrec d'ENHER.

En Victoriano Múñoz i Oms, el gran promotor dels projectes d'aprofitaments hidràulics del riu Noguera Ribagorçana, havia estudiat els emplaçaments més adients per a la construcció de les centrals hidroelèctriques d'ENHER a la conca d'aquest riu.

Un dels indrets seleccionats fou Llesp, a la ribera del Noguera de Tor, un antic municipi avui dia integrat dins de El Pont de Suert, capital de la comarca de l'Alta Ribagorça.

Gràcies a l'entusiasme i vitalitat del senyor Muñoz, ben aviat va començar la construcció de la central hidroelèctrica de Llesp, concretament l'any 1947. Les obres van concloure l'any 1954.

La primera etapa, un cop escollit l'emplaçament exacte i el disseny de la central, era obtenir la titularitat dels terrenys a favor d'ENHER. Hi havia dos modes d'adquirir-ne el domini dels terrenys: per un acord sobre el preu de les finques afectades amb els propietaris que s'instrumentava mitjançant una compravenda, o bé pel procediment d'expropiació forçosa. La construcció de centrals hidroelèctriques tenia un indubtable interès públic.

De l'arxiu fotogràfic d'ENHER que versa sobre la central de Llesp n'hem seleccionat les següents fotografies, il·lustratives del procés de construcció i entrada en funcionament. Les més antigues, datades el 29 de febrer del 1952, corresponen a la construcció de l'estructura de la central:

IMG_8883 LLESP


Les obres van avançar a un bon ritme. El temps d'execució era rabent atenent al volum edificat en dos mesos:

IMG_8881 LLESP

IMG_8882 LLESP


El novembre del 1952, el Thornycroft de l'empresa va transportar un primer transformador per a la central hidroelèctrica de Llesp. Ací fotografiat al seu pas per les cases d'ENHER construïdes a El Pont de Suert:

IMG_8877 LLESP

IMG_8879 LLESP

IMG_8880 LLESP

IMG_8878 LLESP


El mes de febrer del 1953, el Thornycroft va transportar un altre transformador per a aquesta central de Llesp:

IMG_8874 LLESP

IMG_8876 LLESP

IMG_8875 LLESP

L'any 1953 es va acabar la instal·lació de la maquinària necessària per a la plena operativitat d'aquesta central hidroelèctrica. Estat de la central el mes d'abril del 1953:

IMG_8873 LLESP


Aquesta central i el tub practicament enllestits l'octubre del 1953:

IMG_8884 LLESP


Crec que la importància històrica del senyor Victoriano Muñoz i Oms no ha estat pas prou reconeguda ni valorada. En aquest sentit és molt lloable la creació de la càtedra Victoriano Múñoz i Oms per iniciativa d'ENDESA.

En aquests moments que hi ha plantejat un debat importantíssim sobre el futur de les centrals nuclears, l'obtenció d'energies alternatives i la dependència del món industrial del petroli amb els problemes que se'n deriven -la contaminació, l'escalfament global, la pujada de preus i inflació, i l'esgotament progressiu dels jacimemts petrolífers agreujat pel consum dels països emergents-, l'exemple i la figura d'en Victoriano Múñoz i Oms, que va maldar per impulsar la construcció de centrals hidroelèctriques que generaven energia elèctrica per a les llars i empreses del país, és d'una gran vigència i actualitat.

La materialització d'aquest projecte d'ENHER i l'energia elèctrica produida, en uns anys de dificultats de tota mena, també va contribuir al creixement que va experimentar Catalunya a partir del 1960 gràcies al Pla d'estabilització econòmic.

Per tot plegat, moltes gràcies Don Victoriano.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada