divendres, 12 de setembre de 2014

Publicitat de la flota d'autobusos i camions del servei de neteja de l'Ajuntament de Barcelona l'any 1970.

A finals dels anys 1960 i en els anys 1970 aparegueren en la premsa de Barcelona uns suplements on l'Ajuntament, aleshores sota el mandat de caire personalista de l'alcalde Jose Maria de Porcioles i Colomer, informava dels programes aprovats per la millora del transport i la neteja de la ciutat.

El suplement que hem seleccionat datat l'any 1970 conté dues informacions susceptibles de tenir interès pels ciutadans de Barcelona aleshores. Les millores operades en el transport de superfície, o sigui, els autobusos, i el servei de recollida de la brossa. 

En quant el primer capítol sobre la millora del transport de superfície, segons la informació publicada en la premsa, l'any 1970 l'Ajuntament de Barcelona disposava d'una flota de nou-cents trenta-un autobusos, en les versions articulat, estàndard i microbús. I els pressupostos municipals de l'any 1971 contemplaven una partida de cent setanta-quatre milions de pessetes per la renovació, ampliació i millora de la flota. S'ha de tenir en compte que foren els anys que la ciutat tingué un gran augment de població amb el conseqüent desenvolupament urbanístic, sovint poc planificat, fet que provocà l'execució de barris sense serveis urbanístics bàsics, zones verdes i equipaments. Els Ajuntaments democràtics han pal·liat en gran part els dèficits de serveis que presentaven aquells barris. 

Aquesta notícia, on l'Ajuntament es feia auto-propaganda de les seves actuacions, una pràctica més antiga del que hom tendeix a suposar, s'il·lustrava amb la fotografia de dos vehicles que ocupen la major part de l'espai de la pàgina: un Pegaso Monotral articulat i un petit autobús Sava amb una matrícula singular, B-600000. 

Pegaso_Monotral_TMB

Sava_B_600000

Aquest suplement també informava que l'any 1971 era prevista la supressió de les darreres línies de tramvies, un mitjà de transport impulsat per l'electricitat que entrà en funcionament a Barcelona l'any 1899. Unes dècades més tard, el tramvia tornaria a la ciutat de Barcelona limitadament.

També informava el referit suplement de les inversions programades per l'Ajuntament de Barcelona al departament de neteja de la ciutat, amb la compra de camions per la recollida de la brossa. Els camions que il·lustren la notícia eren els acreditats Pegasos Comet i els problemàtics i deficients Sava:

Sava BCN 1971

Sava i Pegaso Comet

No és casual que la flota municipal de camions i autobusos estigués formada per Pegaso i Sava car ambdues empreses, de titularitat estatal, estaven sota el control de l'Institut Nacional d'Indústria. Sava, que estava controlada per ENASA-Pegaso, produïa els vehicles lleugers: camions concebuts per la distribució urbana i trajectes de poca distància, i les furgonetes.

Publicitat dels camions autobusos Sava, produïts a Valladolid sota llicència de la British Motors Corporation, continguda en la premsa de Barcelona en els anys 1960, i els concessionaris oficials de la casa: Dimasa a les quatre províncies catalanes i Finanzauto SA a Barcelona.

Publicidad SAVA

SAVA CAMION

SAVA AUTOCAR

SAVA CAMION 5,5 TN

SAVA AUSTIN 7

Per estudiar en profunditat la història del transport al nostre país sovint cal recórrer a la premsa de l'època per completar, en la mesura del possible, els buits que els relats sobre aquesta matèria presenten. La difusió de les hemeroteques dels principals diaris a través d'internet és un gran avanç.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada