dissabte, 1 de novembre del 2014

Alguns dels transportistes que hi hagué a Banyoles (Pla de l'Estany): records d'en Jordi Busquets.

Gràcies a l'amic Pere Liu hem conegut a en Jordi Busquets. Fill de Banyoles, la seva família procedeix de Vilert. Professionalment treballà en el sector de l'automoció. El senyor Busquets, dotat d'una memòria prodigiosa, recorda uns quants transportistes que hi hagué a Banyoles, la capital de la comarca del Pla de l'Estany, alguns dels quals avui dia són desapareguts. En aquesta crònica fem un repàs de l'activitat del transport que a Banyoles es caracteritzà per la seva diversificació.

Uns autocars de la casa Transports Elèctrics Interurbans SA (TEISA) d'Olot, empresa que jugà un gran paper en la vida social de les comarques de la Garrotxa i del Pla de l'Estany, retratats en un servei d'excursió, activitat de lleure força habitual els diumenges i dies festius de l'estiu de les dècades de 1940 i 1950. Permetia de sortir de casa i conèixer indrets d'interès. La difusió dels vehicles particulars a partir dels anys 1960 propicià la decadència d'aquesta activitat de lleure col·lectiva:  

IMG_2711

La renovació i ampliació de la flota de vehicles de la casa Teisa es produí amb la compra dels primers autocars de la casa Pegaso:

IMG_2695

Poc a poc el país es motoritzava. En són una mostra tres autos retratats aquells anys. La primera fotografia correspon a un Seat 1400 B estacionat al costat de l'Hotel Mundial: 

IMG_2705

Un Biscuter, que és la mínima expressió d'un automòbil i que constituïa una manifestació de capacitat adquisitva la seva possessió aquells anys, retratat envoltat de canalla al davant del castell de Porqueres, proper al cèlebre estany, l'any 1958: 

IMG_2729

Un automòbil Hispano Suiza matriculat abans de la guerra civil i retratat a la plaça dels Turers de Banyoles l'any 1961. La carrosseria tosca i les rodes rústegues manifesten que fou reconstruït:

IMG_2710

Els gran nombre de transportistes que hi hagué a Banyoles generà tallers que reparaven vehicles i carrossers que construïen cabines i caixes i executaven modificacions. La festivitat de Sant Cristòfol, com no podia ser altrament, era molt popular i concorreguda des de temps reculats, popularitat que ha arribat fins els nostres dies. Un autocar de ca l'Olivet retratat l'any 1934 en l'acte de la benedicció a càrrec del mossèn davant de la parròquia de Santa Maria dels Turers convenientment enramat:

IMG_2702

Uns quants camions de transportistes banyolins que participaven en la celebració de la festa de Sant Cristòfol de l'any 1948:

IMG_2704

Una relíquia convenientment engalanada per la festa de sant Cristòfol de Banyoles l'any 1954:

IMG_2664

Un Biscuter enramat propietat del senyor Ricard Garriga, amb placa verda, que participava al costat d'un camió de Transports J. Plana de Banyoles, en la festa de Sant Cristòfol de l'any 1955:

IMG_2703

Uns joves de Banyoles proveïts d'un auto d'època celebraven la festivitat de Sant Cristòfol el 1964:

IMG_2709


Els transportistes que traginaven mercaderies en general hi destacaven en Llorenç Riera de can Xaló, avui dia Comercial Riera que es dedica a la distribució d'aliments i begudes, Transports Planells, conegut per en Mundo, Transports Mainadé, Transports Angelats i Transports Peiró. En els anys 1940 i 1950 principalment recollien la mercaderia arribada en tren a les estacions de Girona i Flaçà i la repartien als majoristes.

Un motocarro per la distribució a clients de proximitat de pinsos de la casa Diana SA, propietat del distribuïdor oficial de Banyoles:

 IMG_2694

En l'apartat de recaders o ordinaris cal citar a en Vilardell i Ferriol, que eren socis, en Branques que posseïa un camió Pegaso amb un motor de benzina i Transports Cros. Transports Intercomarcals SA (TISA) adquirí per traspàs les línies de recaderia i clientela que tenia la societat dels senyors Vilardell i Ferriol.

Un camió de Transports Cros a la plaça dels Turers de Banyoles, enramat per participar en la festa de Sant Cristòfol de l'any 1948: 

IMG_2698

Després hi hagué els transportistes que treballaven per empreses banyolines, activitat que sovint simultaniejaven amb les càrregues generals. En aquest capítol hi havia Transports Esteve Pla, en Teina per motiu, que tenia camions Berliet, Chevrolet, Pegaso Comet i Nazar i es dedicava al transport de pells produïdes per les adoberies. Al cap d'uns anys el transport de pells que feia en Teina el féu en Cufí i en Santaló, dos socis que treballaven en la recaderia i fundaren Transports Banyoles.   
Un Chevrolet de Transports Pla enramat: 

IMG_2701

En quant als transportistes que anaven a bosc i traginaven llenya, carbó i les deixalles i peles que transportaven a la fàbrica de paper de can Torras cal esmentar en Joan Carreras, en Just i en Martí Masdemont. 

Un camió Chevrolet de Transports Masdemont, conduït per en Lluís Congost, a la plaça dels Turers de Banyoles per participar a la festa de Sant Cristòfol de l'any 1945:

IMG_2699

En l'activitat del transport de bestiar hi havia Transports Joan Peiró que disposava de gàbies per carretejar animals. Més tard hi hagué Transports Pujolar i Transports Grabuleda, en Pic per motiu. 

Els polletaires, que recorrien els mercats per recollir pollastre i dur-los fins a Barcelona per al seu repartiment hi hagué Transports Llinàs, que tenia un  GMC amb matrícula GI-5391, i en Josep Roura. Amb els anys els pollastres s'escorxaven als llocs de procedència i es portaven morts en camions equipats amb caixes frigorífiques a Barcelona. A Banyoles, en Miquel Callís tenia un escorxador molt important que comercialitzava pollastres i productes elaborats amb la marca Don Pollo, els quals eren transportats per Transports Ciprià Costa (CICOSA) de Cornellà de Terri.

L'avi Llinàs al costat del GMC carregat de gàbies per transportar aviram retratat a Banyoles l'any 1936: 

IMG_2707

En el transport de pinso a granel amb cisternes hi treballaven en Juscafresa, en Bustins i en Puigdemont, els quals, també, tenien cisternes per transportar llet. En Jaume Palomé fou un transportista que anava a bosc per la recollida de llenya i carbó; després recollí llet en cantines, activitat que li traspassà a Transports Puigdemont. 

El servei de transports de mercaderies entre Banyoles i Girona fou cobert per Transports Trinitat Ros (TR), Transports Tresserras que cobria aquest servei amb camions Ebro, Transports Teixidor i Transports Mainadé. 

També hi hagué els transportistes que anaven a riu a recollir àrids i sorres per servir als paletes, manobres, a les obres i traginaven material de construcció. Transports Bernades de Sant Jaume de Llierca carregava àrids al pla de Fares del riu Fluvià, en el municipi de Sant Ferriol. També Transports Colomé treballava en la recollida d'àrids. En Miquel Costa Terrades transportava àrids i material de construcció pels paletes amb un camió Ebro que servia a les obres.

El primer camió que tingué la constructora Agustí Masoliver SA (AMSA), un Chevrolet equipat amb un bolquet i que funcionava amb un gasogen; tal era la misèria del país en els anys 1940 i 1950: 

IMG_2697

En el transport de guix hi destaquen dos noms. L'Enric Juanola que transportava guix de Maià de Montcal a Barcelona, i l'Esteve Pujolar que traginava guix i ciment pòrtland.

Bigues Agustí SA, una empresa de producció de bigues molt important de Banyoles que aprofità l'activitat constructora descomunal que visqué el país en els anys 1960 -fou l'empresa que subministrà les bigues per la construcció del Camp Nou promogut pel Futbol Club Barcelona al barri barceloní de Les Corts-, disposava d'una flota de camions propis i també donà molta feina a uns quants transportistes com en Faixes, Terrades i Coll Ramió que tingué un camió Nazar.

Retratats al menjador del restaurant can Selvatà, on ens trobàrem, d'esquerra a dreta en Pere Liu, en Jordi Busquets, en Joan Brugués (dret) i en Martirià Brugrada:

IMG_2741

Agraïm al senyor Busquets la informació i fotografies incorporades a aquest article de recuperació d'alguns transportistes del Pla de l'Estany.

1 comentari: