dimarts, 31 de juliol del 2012

Les grues i alguns serveis especials realitzats per GRUES PADROSA SA (i II).

L'empresa GRUES PADROSA centra la seva activitat principals a les comarques gironines, principalment l'Alt i el Baix Empordà i el Gironès. També treballen a les comarques nord-catalanes del Rosselló i el Vallespir. El prestigi i reconeixement d'aquesta empresa li permet de treballar a les dues bandes de la serra de Les Alberes.

La maquinària que disposa GRUES PADROSA li permet d'atendre serveis especials, concretament, grans obres públiques. Ha participat en la construcció del Tren d'Alta Velocitat en el tram de Figueres fins a Perpinyà, que travessa la serra de les Alberes pel túnel del Pertús. Ha estat una de les poques obres públiques d'importància executada a la comarca de l'Alt Empordà aquests darrers anys per causa dels compromisos internacionals assumits per l'estat espanyol de connectar el TAV amb un dels principals corredors ferroviaris europeus.

Aquesta important infraestructura ferroviària s'ha realitzat a contracor dels successius governs espanyols, com es fa palès en l'incompliment reiterat en quant als terminis d'acabament del TAV de Barcelona fins a Perpinyà, bàsica per l'economia espanyola, que acumula uns endarreriments superiors als deu anys. En canvi, l'execució de TAV a d'altres indrets de l'estat espanyol, ruïnosos i insostenibles en quant al cost d'execució i d'impossible manteniment, es realitza amb una diligència i celeritat admirables.

Amb l'execució del desdoblament de l'autopista AP-7, en el tram que discorre pel Gironès, amb la contrapartida a favor de la concessionària d'ampliar-li el termini d'aquesta concessió, de gran rendibilitat per ABERTIS, ja no hi ha pràcticament cap obra pública a les comarques gironines.

La carretera Nacional II, la carretera més important de l'estat espanyol, presenta en molts trams de les comarques gironines el mateix traçat que els anys 1940, incloent-hi el pas per nuclis urbans. La imatge que ofereix de l'estat espanyol aquesta carretera és d'una exactitud i precisió absoluta: un país pobre, endarrerit i sense perspectives ni esma de cap mena.

Per fer un retrat exacte de la situació també s'ha d'afegir-hi els accidents mortals que es produeixen setmanalment a la carretera Nacional II. Malgrat ser una de les carreteres més perilloses de la península Ibèrica, no hi ha cap interès ni voluntat de reprendre les obres aturades i concloure, d'un cop, el desdoblament d'aquesta via. I no serà pas perquè els catalans no paguem impostos. L'alternativa, per descomptat, és passar per l'autopista i pagar el peatge, concepte de filiació medieval, d'absoluta vigència a Catalunya i el País Valencià per obra i gràcia de la planificació demencial de les infraestructures a Espanya.

Aquest és el panorama desolador de les infraestructures a les comarques gironines que depenen del govern espanyol, amb una repercussió molt negativa cap a les empreses del sector i l'ocupació. Tampoc cal esperar però cap canvi. A l'estat espanyol la planificació de les obres públiques no va acompanyat del preceptiu estudi de viabilitat econòmica. Això permet la construcció d'un TAV entre Madrid i Albacete que ja l'han tancat per ser impossible el seu manteniment. Per descomptat que no hi ha hagut cap dimissió ni se n'han assumit cap de responsabilitat. Els qui havien de fer el negoci, ja l'han fet. No cal pas tenir gaire imaginació per saber qui s'ha enriquit amb aquesta operació ruïnosa pels espanyols. Ningú ha criticat aquest balafiament de diners.

La ineficàcia i decadència de l'estat espanyol, que s'arrossega des del segle XVI, és un fet proverbial i acreditat. Les decisions fonamentals mai s'adopten en base a l'interès general, concretat en actuacions de govern que reportin benefici, riquesa i seguretat, sinó en satisfer els interessos particulars d'una oligarquia molt ben amorrades dins de les estructures de l'estat. La nobles castellana, gran beneficiada antany i que havia usefruïtat l'estat en benefici propi, ha estat substituïda per banquers, grans empresaris i castes de polítics que fan els negocis a redós dels pressuposts de l'estat, amb una legislació feta a la mida de les seves necessitats i conveniències.

La crisi que sofreixen les grans constructores amb la seu social a Madrid, especialistes en copar les adjudicacions de les obres públiques licitades aquests darrers anys pel govern espanyol, en una mostra palmària de malbaratament dels fons de cohesió europeus i les rendes transferides per algunes comunitats autònomes, com és el cas de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, exemplifica clarament la problemàtica plantejada.

Més grues de l'empresa GRUES PADROSA. Una grua amb gran capacitat de càrrega:


IMG_7234

IMG_7232

IMG_7233

Treballs de càrrega i transport d'un tren:

IMG_7182

IMG_7178

IMG_7181

IMG_7185

IMG_7187

IMG_7186

Transport d'una màquina de tren, un treball que precisa d'una maquinària i personal altament capacitat:

IMG_7174

Treballs de construcció d'una infraestructura:

IMG_7193

IMG_7189

Transport i trasllat d'una màquina:

IMG_7195

Transport d'uns perfils amb un remolc de l'empresa.

IMG_7196

Amb aquest article acabem la sèrie dedicada a TRANSPORTS I GRUES PADROSA, de Figueres, de gran interès per conèixer la història del transport al país.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada