divendres, 10 de maig de 2013

La construcció d'una nau a la finca de Corçà pel tractament de l'argila.

Per tractar adequadament l'argila extreta de la terrera, que s'havia d'assecar per la humitat que contenia, garbellar-la i moldre-la, es va construir a la finca que Argiles Colades SA té al polígon industrial del sector Rissec Sud, a Corçà, una nau per realitzar aquesta activitat: l'assecament de l'argila per moldre-la i ensacar-la. Els treballs de construcció de la nau amb la maquinària de l'empresa també va ser recollit en les fotografies que us presentem:

IMG_4619

IMG_4623

IMG_4640

IMG_4648

IMG_4651

IMG_4653

IMG_4660

S'ha de tenir en compte que aquells anys els emprenedors tenien més facilitats per tirar endavant els projectes atès que l'intervencionisme administratiu desenvolupat aquests darrers anys que es fonamenta en la promulgació i entrada en vigor d'un gavadal de normes mediambientals i urbanístiques molt restrictiu respecte de l'ús del sòl i costós per l'adopció de mesures correctores, era un fenomen que no s'havia produït o era a les beceroles. 

L'actual promulgació excessiva de normes i l'exercici de competències per les Administracions que les tenen atribuïdes, que sovint s'encavallen, constitueix un impediment greu per al desenvolupament i implantació de projectes industrials que creen ocupació i riquesa. I és cert que molta paperassa administrativa, informes preceptius d'altres  administracions i organismes, així com projectes i audiories d'empreses externes tenen una eficàcia limitada. La tremenda crisi econòmica que pateixen els països del sud d'Europa probablement que obligui a revisar profundament l'excessiu intervencionisme administratiu atesos els costos socials que se'n deriven per les dificultats de la implantació d'activitats productives.

En aquells anys es va continuar l'extracció d'argiles amb els vehicles disponibles. Un Pegaso 1095 amb un bolquet:

IMG_4670

La pala carregadora anglesa Weatherill, que la família Trayter va tenir una colla d'anys:

IMG_4649

Un altre Pegaso 1095 carregant argila a la terrera:

IMG_4641

Una retroexcavadora Whitlock gratant l'argila:

IMG_4636

Un Land Rover de l'empresa i un invent del senyor Joaquim Trayter, que se les rumiava totes, i que no va reeixir pas: una plataforma mòbil per desplaçar les excavadores i carregadores de cadenes construïda a partir d'un xassís d'un camió:

IMG_4630

Una pala Poclain carregant un Barreiros Azor:

IMG_4629

La terrera de Vacamorta, d'una gran extensió dins de la finca Comes, entre Corçà i Cruïlles, amb uns vehicles de l'empresa Argiles Colades SA treballant-hi: dos camions dúmper Mercedes 2626 AK, un dumper articulat llangardaix Volvo BM LM 860, una excavadora de cadenes O & K RH 12 i una pala carregadora de pneumàtics O & K L-30. comprats usats:

IMG_4596

IMG_4597

El representant dels camions i dúmpers Volvo per les comarques gironines era el Garatge Sport, de Salt, el responsable del qual era el senyor Casals. I els camions Mercedes Benz, una marca molt apreciada pels treballs d'obres, n'era el concessionari oficial a Girona el Garatge Plana. 

En el proper article abordarem les instal·lacions actuals de l'empresa Argiles Colades SA, una empresa familiar que ha realitzat importants inversions per disposar de la maquinària més moderna i que produeix nous productes ceràmics d'alt valor afegit.

Cap comentari:

Publica un comentari