dissabte, 14 de novembre de 2015

Agustí Masoliver SA de Banyoles (Pla de l'Estany): més obres executades en la dècada de 1960 i primers anys de 1970 (VII).

En els anys 1963 i 1964 can Silet féu les obres d'ampliació de l'estany de Banyoles, la capital de la comarca del Pla de l'Estany, per adequar-lo a les mides exigides per esdevenir un camp olímpic de regates:

IMG_8625

IMG_8626

IMG_8627

IMG_8628

Construcció d'un pont de quinze metres de llargada de la carretera nacional II sobre la riera Xuncla l'any 1963: 

IMG_8629

Construcció de la travessera de Platja d'Aro executada el juliol de 1967:

IMG_8637

Un dels Barreiros Super Azor de la companyia carrossat amb un bolquet:

IMG_8638

IMG_8639


L'any 1971 l'empresa Agustí y Masoliver SL es transformà en una societat anònima: AMSA. Foren els anys de la consolidació definitiva dels paviments d'aglomerat en calent que comportà l'abandonament dels antics paviments de pedra matxucada, el formigó i el reg asfàltic. AMSA, amb una gran visió de futur, disposava de dues plantes per la fabricació d'aglomerat asfàltic en calent de la casa Marini amb una capacitat de producció de cent tones/hora. La primera planta, posada en funcionament l'any 1965, fou instal·lada a l'Esparra i al cap d'uns anys a la pedrera de la República.

El 14 d'octubre de 1973, durant la guerra entre els països Àrabs i Israel, la OPEP, l'organització que agrupava els països productors i exportadors de petroli, apujà el preu del barril de tres a cinc dòlars. El desembre de 1973 el barril de petroli costava dotze dòlars. L'any 1974 llur preu s'enfilà fins els quinze dòlars. El preu, en el curs d'aquella dècada de 1970, pujà incessantment. Les revolucions i guerres als països de l'Orient mitjà causaren un encariment constant del preu del petroli. Aquest fet desembocà en una greu crisi econòmica als països industrialitzats que causà inflació de preus, tancament d'empreses i atur, i dèficit públic.

El sector de les obres públiques, que és un gran consumidor de petroli, patí amb especial intensitat els efectes de la crisis econòmica. Aquest fet causà problemes de tresoreria a les empreses privades i, ensems, s'hagueren de revisar constantment els preus dels contractes d'obres adjudicats atès que no repercutien l'encariment real dels costos de les obres pels increments constants del preu del petroli. 

A Madrid es produí la mort el 20 de novembre de 1975 del general Francisco Franco, amb les incerteses que se'n derivaven. S'emprengué la transició política amb la promulgació de la Constitució Espanyola, aprovada en referèndum, i el restabliment de la Generalitat de Catalunya i l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de Sau. El traspàs de la competència de carreteres a la Generalitat de Catalunya impulsà projectes de millora de la xarxa viària existent i l'execució de noves carreteres.  

L'any 1976 s'amplià i consolidà la delegació d'AMSA a Barcelona, ubicada a Sant Fost de Campsentelles. Al capdavant de l'empresa s'incorporaren l'Andreu Agustí i Boschdemont, fill de l'Andreu Agustí i Trilla, i en Josep Agustí Ros, fill d'en Josep Maria Agustí Mitjà. El capital social de l'empresa, aquell any, es fixà en més de trenta-set milions de pessetes. 

Quant a les obres, cal destacar la construcció de la nova carretera de la collada de Toses a La Molina amb un túnel artificial de bigues pretesades que discorria sota les pistes d'esquí; la variant de la travessera de Camprodon; la carretera C-150 de Girona a Ripoll; el reforçament de les pistes dels aeroports de Girona-Costa Brava i de Sabadell; la  construcció de l'accés al monestir de Sant Pere de Roda des de Vilajuïga; les obres de millora de la carretera de La Bisbal d'Empordà a Portbou en el tram comprès entre Vilajuïga i Grifeu; la pavimentació amb aglomerat dels principals carrer de Girona. El pressupost de les obres executades en el decenni dels anys 1970 ascendí a nou mil milions de pessetes.    

Obres al carrer Álvarez de Castro de Banyoles l'any 1970. A l'esquerra el magatzem d'AMSA i a la dreta la fàbrica de Les Saques

IMG_8633

IMG_8634

La benzinera de ca l'Oller, a Banyoles:

IMG_8635

Obres de pavimentació de carrers i places al barri de Garrigal de Figueres l'any 1972:

IMG_8630

IMG_8631

IMG_8632


Treballs de la nova carretera de Toses executada en els primers anys de la dècada de 1970:

IMG_8641

Obres de construcció de la carretera de La Molina amb els túnels sota les pistes d'esquí:

IMG_8642

IMG_8643

IMG_8644

Construcció de l'aparcament del monestir de Sant Pere de Roda l'any 1973, amb dos Barreiros Super Azor de la casa comprats uns anys abans:

IMG_8640

Continuarà.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada