divendres, 20 de novembre del 2015

Agustí Masoliver SA de Banyoles (Pla de l'Estany): els anys 1980 (IX).

fotografia aèria de la planta asfàltica instal·lada al polígon industrial de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental):

IMG_8666

Planta d'aglomerat en calent que fou instal·lada a la pedrera de la República l'any 1967:

IMG_8667

L'assumpció per la Generalitat de Catalunya de les competències que exercia la Prefectura d'Obres Públiques del Ministeri de Foment en virtut del desplegament de l'Estatut d'Autonomia suposà un increment considerable de les inversions destinades a la modernització de la xarxa viària, l'eixamplament de les vies i el reforçament dels ferms.

La voluntat de la Generalitat de Catalunya de pal·liar, dins dels marges dels seus migrats pressupostos, el dèficit de carreteres causà projectes precipitats que s'hagueren de modificar amb les revisions de preus i liquidacions que comportà. Aquest fet causà un increment del cost d'algunes de les obres que la Generalitat executà en els primers anys de la dècada de 1980 i els cobraments de les certificacions d'obres es dilataren en el temps.

Per compte del Ministeri d'Obres Públiques espanyol AMSA millorà la carretera nacional II, obra que tenia un pressupost de quatre mil milions de pessetes, i també la carretera C-152 de Barcelona a Puigcerdà. També executaren obres licitades per les Diputacions de Barcelona i Girona. En els anys 1980 participà en nombroses obres públiques licitades per Ajuntaments que tenien per objecte la millora de calçades i voreres, instal·lació i renovació d'enllumenat públic, arranjaments de camins rurals i l'execució de col·lectors i de la xarxa de clavegueram per abocar residus urbans.

Amb la fórmula administrativa de les Unions Temporals d'Empreses, de caràcter temporal i amb la finalitat de participar en la licitació d'una obra pública, AMSA participà associada amb dues constructores més en el concurs convocat pel Ministeri d'Obres Públiques espanyol per la millora del tram de la carretera nacional II entre Bàscara i la frontera. A desgrat que hi hagué trenta ofertes, la presentada per AMSA assolí l'adjudicació de l'obra. Una mostra més del prestigi que l'empresa de Banyoles tenia en el sector de les obres públiques. En la segona meitat dels anys 1980 AMSA executà la carretera de La Vajol al coll de la Manrella, projectada l'any 1961. Una obra molt reivindicada pels veïns de La Vajol i Morellàs i Les Illes. La carretera fou inaugurada pel President Sr. Jordi Pujol el 19 de maig de 1989.

L'any 1985 morí a l'edat de setanta-cinc anys els senyor Josep Masoliver i Agustí; el succeí llur fill Josep Maria Masoliver i Pascual, que aleshores ostentava la gerència; i a la mort d'aquest, el succeí la seva filla Anna Carme Masoliver i Verdaguer. El capital social de l'empresa aquell any era superior als seixanta-un milions de pessetes.

I l'any 1988 els senyors Andreu Agustí Trilla i Josep Maria Agustí i Mitjà cediren llurs participacions en l'empresa a favor de llurs fills Andreu Agustí i Boschdemont  i Josep Agustí i Ros. El capital social de l'empresa era de noranta milions de pessetes.

Construcció d'un pont a Sant Andreu de Terri l'any 1982:

IMG_8668

IMG_8669

Obres de millora de la carretera d'Hostalric a Arbúcies executades l'any 1986 i que comptava amb un pressupost de quaranta-dos milions de pessetes:

IMG_8670

IMG_8671

IMG_8672

Inauguració l'any 1985 de la urbanització del sector industrial Pla de Baix a Olot, la capital de la comarca de la Garrotxa:

IMG_8673


IMG_8675

Obres d'urbanització de la Vila Olímpica de Banyoles l'any 1989:

IMG_8676

Treballs d'aglomerat als carrers de Granollers, la capital del Vallès Oriental, l'any 1989:

IMG_8677

Obres de pavimentació a la plaça de Catalunya de Barcelona en l'any olímpic de 1992:

IMG_8680

Execució de la restauració del volcà Croscat, al parc natural d'Olot, obra que fou reconeguda amb el premi FAD d'espais exteriors l'any 1994:

IMG_8678

IMG_8679

Continuarà.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada