dilluns, 4 d’agost del 2014

Transports Minguet d'Olot: més cotxes en la segona meitat dels anys 1920 (III).

El gener de 1927 la Junta Provincial de Transports atorgà a TEISA, amb caràcter definitiu, la concessió del servei públic de transport de viatgers entre Girona i Olot. La família Espadalé emprengué els tràmits administratius, amb una sol·licitud presentada a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, als efectes de l'atorgament de la línia regular de viatgers entre Olot i Sant Joan les Fonts. 

La sol·licitud presentada pel senyor Domingo Espadalé fou tractada en el Ple de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts celebrat el dia 23 d'abril de 1927. L'Ajuntament, que sabia que la família Espadalé cobria aquest servei des de l'any 1922, li atorgà la concessió dins de llur terme municipal condicionada a la prestació del servei del transport de correu de manera gratuïta. En aquell ple també s'adoptà l'acord de notificar aquesta resolució administrativa municipal a la Junta Provincial de Transports, als efectes que fos ratificada. 

Carta de dimissió de l'alcalde de Sant Joan les Fonts, el senyor Francesc Caula, datada el 26 d'abril de 1927, disconforme, entre d'altres motius, per la resolució administrativa que reconeixia la línia al senyor Espadalé però li imposava l'obligació de fer el servei del transport de correu gratuïtament, obligació que creia abusiva i injustificada: 

IMG_2994

IMG_2995 

El senyor Domingo Espadalé se li reconegué la línia regular de viatgers de Sant Joan les Fonts a Olot, la qual experimentà en aquell període un gran augment d'usuaris. El servei que prestava la família Espadalé era coneguda a Olot i Sant Joan les Fonts com Els cotxes de can Minguet, que és l'antecedent de Transports Minguet. L'administració era al cafè de ca l'Oriol i el garatge on tancaven els cotxes era al passeig de Sant Joan. 

En el padró de vehicles de l'any 1927 el senyor Domingo Espadaler era titular de tres vehicles: l'Overland amb matrícula GI-803, l'òmnibus Ford amb matrícula GI-1299 i un Chevrolet amb matrícula B-15740. 

Patent nacional de circulació de vehicles automòbils a motor de l'Ajuntament de Begudà corresponen a l'any 1927: 

IMG_2999

IMG_3000

El 18 de juliol de 1928 el senyor Domingo Espadalé sol·licità permís per fer el servei de lloguer de vehicles. Instància presentada en què sol·licitava l'autorització per la prestació d'aquest servei: 

IMG_3001

Aquesta petició fou aprovada mitjançant aquesta resolució adoptada per l'Administració de Rendes Públiques de la província de Girona el dia 4 d'agost de 1928:

IMG_3002

L'any 1929 tingué lloc l'Exposició Internacional de Barcelona i l'empresa paperera Torras Juvinyà SA, que hi participava com expositor, presentà una selecció dels productes que fabricaven. Llogà els serveis de Transports Minguet per traslladar tots els treballadors, per torns, des de Sant Joan les Fonts a l'estació del tren de Sant Joan de les Abadesses perquè visitessin l'Exposició Internacional de Barcelona. La visita tenia una durada de tres dies i els treballadors s'hostatjaven a la Fonda Estrella i l'Hotel Sant Agustí de Barcelona. 

L'any 1930, la família Espadalé tenia set cotxes: els tres ja esmentats més dos Rugby amb matrícules B-35484 i GI-3708, un Hotchkiss amb matrícula GI-3368 i un Oldsmobile amb matrícula M-2495.  

Un dels taxis Rugby davant de can Batlló d'Olot l'any 1930: 

IMG_2996

El taxi Hotchkiss aparcat davant a la plaça Major de Sant Joan les Fonts: 

IMG_2997

L'any 1931 el senyor Domingo Espadalé adreçà una reclamació a la Generalitat de Catalunya sobre l'aplicació de l'impost de circulació d'automòbils atès que, malgrat tenir una flota de sis vehicles, solament se n'utilitzaven tres normalment. 

En el proper article abordarem els serveis per les escoles de la Generalitat republicana i de casaments.   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada