dilluns, 11 d’agost del 2014

Transports Minguet: els anys 1970 (X).

El gener de 1970 els vehicles que integraven la flota de Transports Minguet d'Olot eren els següents:
Pegaso Comet amb matrícula GI-43416.
Pegaso Comet amb matrícula GI-43585.
Pegaso Comet amb matrícula B-318750.
Pegaso 1065 Europa amb matrícula GI-55524.
Pegaso 1065 Europa amb matrícula GI-70897.
Pegaso tres eixos amb matrícula M-494014.
Pegaso 1065 Europa amb matrícula GI-81675.
Tractora amb matrícula BI-52332.
Tractora amb matrícula BI-52896.
Tractora amb matrícula BI-53179.
Tractora amb matrícula BI-57812.
Ebro amb matrícula GI-49588.
Furgoneta Citroën 2 CV amb matrícula GI-75121.
Cinta carregadora d'àrids.
Moto Montesa.

L'agost del 1970 els socis de Transports Minguet fundaren l'empresa Hormigones Olot per la producció de formigó i llur transport a peu d'obra. El 1975 es procedí al canvi de la denominació social de Hormigones Olot SA per Hormigones Pirenaicos SA (HORPISA). L'any 1995, Formigons Pirinencs SA celebrà el vint-i-cinquè aniversari. 

Instal·lacions de l'empresa Hormigones Pirenaicos SA (HORPISA) l'any 1997:

IMG_3045

IMG_3046

El juliol de 1973 Transports Minguet es transformà en una societat anònima. El càrrec de president recaigué en el senyor Esteve Espadalé Ferrés, i el de director gerent en el senyor Domènec Espadalé i Vergés. El domicili social fou establert a la carretera de les Tries 96, un edifici propi que acollia el garatge on hi tancaven els camions. Un dels primers acords adoptats per Transports Minguet SA fou de construir, en el referit edifici, una segona planta destinada a les oficines de l'empresa que, fins aleshores, eren al carrer Lorenzana 25.

El mes d'octubre de l'any 1973 esclatà la crisi del petroli que incidí greument en els països industrialitzats que aleshores se'n deia per simplificar el primer món. L'encariment del preu de petroli es féu sentir a la comarca d'Olot amb una davallada de l'activitat constructora. El 20 de desembre de 1973 es produí l'assassinat del cap de govern espanyol, l'almirall Luis Carrero Blanco. Aquest magnicidi decapitava la successió de la dictadura del general Franco, que morí a Madrid el 20 de novembre de 1975.

El juny de 1972 el senyor Domènec Espadalé i Vergés contragué matrimoni amb la senyora Maria Planella i Cos. Fruit d'aquest matrimoni nasqueren la Sònia i l'Olga.

IMG_3047

L'any 1975, malgrat que els efectes de la crisi del petroli pesaven en una comarca fortament industrial com la Garrotxa, Transports Minguet SA comprà un local a la carretera de les Tries 101, davant per davant de l'edifici que ja tenia l'empresa, i que fou destinat als garatges i els tallers.

Els nous locals de Transports Minguet a la carretera de les Tries, l'estiu de 1979: 

IMG_3048

El març de 1978 Transports Minguet SA comprà l'empresa de transports del senyor Francesc Oriol. Aquesta empresa transportava fruita des del País Valencià fins a França amb tres camions Pegaso de tres eixos. Una compra que li permeté a Transports Minguet SA de fer transport internacional atès que el senyor Oriol estava en possessió de totes les autoritzacions administratives exigides per practicar aquesta activitat. 

A instàncies del sector del transport de les comarques gironines, el senyor Domènec Espadalé i Vergés fou nomenat l'any 1978 llur representant a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona. L'any 1997 ostentava el càrrec de vicepresident primer.


IMG_3049

En el proper article abordarem els anys 1980 amb els efectes derivats de l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. 

1 comentari: